Dr Adriana Łukaszewicz - strona 2

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2002

M IKROEKONOMIA Wprowadzenie do ekonomii Ekonomia - bada w jaki sposób ludzie radzą sobie z ograniczonością zasobów Zasoby: Ziemia Praca ludzka Kapitał Technologia Alokacja - rozmieszczenie lub przydział zasobów do innych zastosowań Potrzeba - niedobór czegoś (np. potrzebuję samochodu) Prag...

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu i podaży

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1358

Elastyczność cenowa i dochodowa popytu i podaży Elastyczność - przedstawia procentową zmianę popytu i podaży, gdy podlegają one różnym czynnikom. To miłe, że nadal czytacie ten skrypt. Elastyczność cenowa popytu - przedstawia o ile procent zmieni się popyt, jeśli cenę zmienimy o 1%. A po polsku...

Elementy teorii wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805

Elementy teorii wyboru konsumenta Użyteczność - satysfakcja z danego towaru Popyt funkcjonalny - taki popyt, który spada przy wzroście cen (czyli taki zwykły) Popyt niefunkcjonalny - część popytu rynkowego, która wynika z zach...

Podstawowe formy rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

Podstawowe formy rynku Podział rynku ze względu na kryterium ilości firm: Monopol - jedna firma, będąca jedynym dostawcą produktu w danej gałęzi rynkowej. Jest cenodawcą. Wytwarza produkt, który nie posiada bliskich substytutów. Wielu nabywców, ale pojedynczy nabywca ma niewielki udział w popyci...

Popyt, podaż i rynek - Cena równowagi rynkowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1729

P opyt, podaż i rynek Rynek - całokształt procesów transakcji i kupna, oraz warunków w jakich one przebiegają. Także układ, za pomocą którego ceny sterują alokacją zasobów Rodzaje rynku: Według przedmiotu obrotu: Dóbr i usług Czynników produkcji Według zasięgu terytorialnego Lokalny Regional...

Pytania do wykładu - Formy rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Pytania pomocnicze dla studentów Formy rynku Porównaj rynek oligopolistyczny z monopolem. Podaj przykłady firm działających na tych rynkach. Czy ich strategia rynkowa jest odmienna? Porównaj rynek doskonałej konkurencji z oligopolem. Podaj przykłady firm działających na tych rynkach. Czy ich str...

Pytania do wykładu - Rola państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Pytania pomocnicze dla studentów Rola państwa Na czym polega wypełnianie przez państwo funkcji stabilizacyjnej? Kiedy została ta funkcja wprowadzona do polityki gospodarczej? Jak państwo reguluje nieefektywności rynkowe? Co to są nieefektywności rynkowe? Jakie są ekonomiczne przyczyny ich powst...

Pytania do wykładu - Przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Adriana Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Przedsiębiorstwa Porównaj zasady działania spółki cywilnej ze spółką akcyjną Jakie rodzaje przedsiębiorstw istnieją w gospodarce. Ewolucja przedsiębiorstw. Wady i zalety poszczególnych form prawnych Czym się różni spółka z o.o. od spółki akcyjnej? Jakie możliwości pozyskiwania kapitałów dają p...