Dr Adriana Łukaszewicz

note /search

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 1246
Wyświetleń: 3479

MAKROEKONOMIA 26.09.05 Wprowadzenie do makroekonomii Rola państwa w gospodarce Kategorie PKB Determinanty dochodu narodowego Pieniądz i jego funkcje System pieniężno - kredytowy Budżet państwa Bezrobocie Inflacja Czynniki wzrostu gospodarczego Cykl koniunkturalny Model IS-LM Polityka...

Pytania do wykładu 1

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3899

Pytania pomocnicze dla studentów Zagadnienia wstępne Co to jest homo economicus? Jakie jest jego znaczenie dla ekonomii? Jakimi zasadami się on kieruje? Na czym polega zasada racjonalnego gospodarowania? Czy każdy człowiek jest...

Pytania do wykładu 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3829

Pytania pomocnicze dla studentów Popyt, podaż i rynek Podaj prawo popytu. Przedstaw krzywą popytu graficznie. Od czego zależy popyt? Nietypowe krzywe popytu. Czym się różni popyt od wielkości popytu? Co to jest rynek? Jakie są jego cechy szczególne? Podaj przykłady rynków? Czy istnieje „czysty r...

Pytania do wykładu - Bezrobocie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3619

Pytania pomocnicze dla studentów Bezrobocie Jak mierzy się zatrudnienie i bezrobocie? Co to są zasoby siły roboczej? Czy jest możliwe, aby równocześnie spadało zatrudnienie i bezrobocie? Czym różni się bezrobocie jawne od bezrobocia uk...

Pytania do wykładu-mnożnik inwestycyjny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4949

Pytania pomocnicze dla studentów C, I, mnożnik inwestycyjny Co to jest funkcja konsumpcji? Przedstaw jej ilustrację graficzną. Od czego zależy nachylenie funkcji konsumpcji? Od czego zależy konsumpcja? Jaki jest udział konsumpcji w popycie globalnym? Co to jest konsumpcja autonomiczna? Czy jest ...

Pytania do wykładu - Handel i finanse miedzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 3094

Pytania pomocnicze dla studentów Handel i finanse międzynarodowe Dokąd prowadzi protekcjonizm gospodarczy? Jakie mogą być argumenty za otwarciem rynku na konkurencję zagraniczną, a jakie przeciw? Polityka Polski w tej dziedzinie po 1989 ro...

Pytania do wykładu - Polityka fiskalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3640

Pytania pomocnicze dla studentów Polityka fiskalna Czy się różni deficyt budżetowy od długu publicznego? Co to jest polityka fiskalna? Przy pomocy jakich narzędzi jest ona realizowana? Na czym polega mnożnik zrównoważonego budżetu? Jakie mogą być powody powstania deficytu budżetowego? Przy uży...

Pytania do wykładu - Polityka monetarna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3283

Pytania pomocnicze dla studentów Polityka monetarna Jakie znasz miary pieniądza? Krótko je scharakteryzuj. Która miara pieniądza (podaż którego rodzaju pieniądza) odpowiada za inflację i jest dokładnie analizowana przez bank centralny? Co to znaczy

Pytania do wykładu - Rachunkowość społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

Pytania pomocnicze dla studentów Rachunkowość społeczna Czym się różni dochód osobisty od dochodu rozporządzalnego? Który z nich jest większy? Który dochód odpowiada za popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych(C) i dlaczego? Wymień...

Pytania do wykładu - Rynek papierów wartościowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Pytania pomocnicze dla studentów Rynek papierów wartościowych Rodzaje notowań na WGPW (jednolite, ciągłe) Co to są indeksy giełdowe? Do czego służą? Wymienić podstawowe indeksy- jak się je liczy? Rodzaje rynków na WGPW (podstawowy, równoległy i wolny, NFI, CTO) Od kiedy działa w III Rzeczpospo...