Dr Adamowski

note /search

Systemy Medialne - Grecja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy medialne na świecie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1134

Grecja - I dekada XXI wieku STACJE PUBLICZNE (5%)  Telewizja Grecka 1 (ET1)  Nowa Telewizja Grecka (NET), dawniej Telewizja Grecka 2 (ET2)  Wydział Grecji Północnej (ET3)  ERT Digital - operator naziemnej TV cyfrowej  ERT World - dla Greków za granicą  Radiofonia Grecka (ERA) - zarządza TB i...

Systemy Medialne - Holandia i Austria

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy medialne na świecie
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1589

HOLANDIA  Demokratyczny korporacjonizm  Początek prasy 1605 rok  Postępująca koncentracja kapitału: mniej gazet, mało wydawców, ale za to wielkich: w rękach dwóch wydawców wszystkie gazety ogólnokrajowe  Między '48 a 2002 rokiem liczba ...

Systemy Medialne - model demokratycznego korporacjonizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy medialne na świecie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1876

NIEMCY Model demokratycznego korporacjonizmu Zwrócić uwagę na: państwa związkowe, rozbicie, częściowa autonomii, zróżnicowanie Wysoki profesjonalizm dziennikarzy, opozycja mediów, stosunkowo duża, ale nie bezpośrednia ingerencja państwa. 1...

Systemy Medialne - Narodziny i rozwój mediów brytyjskich - omówienie ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy medialne na świecie
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1309

Narodziny i rozwój mediów brytyjskich 1476. - I drukarnia w Londynie (pierwszy Anglik - William Coxton) 1504 - zasada koncesjonalna druku - przywilej drukarza królewskiego Anglicy zapóźnieni ze względu na silną władzę królewską 1620 - angielskojęzyczne biuletyny informacyjne importowane z Niderla...

Systemy medialne - Republika łotewska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy medialne na świecie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

REPUBLIKA ŁOTEWSKA  Przechodzimy do hybryd medialnych. Zwłaszcza kraje byłego bloku wschodniego.  38% ludności - rosyjskojęzyczna. Dawne miejsce emerytury oficerów armii ZSRR, KGB i innych  Zawsze była stabilna ekonomicznie  1588 - pierwsza druk...

Systemy medialne - Rosja na przykładzie WGT RK i NTW - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy medialne na świecie
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1211

Rosja na przykładzie WGT RK i NTW (dwie duże grupy medialne)  Konstytucja 1993 - prawo do pozyskiwania i dzielenia się informacją  Ustawa o środkach masowej informacji - 1991 media blokowane  W teorii nic dziwnego, ale w praktyce rządy oligarchów WGT RK - ogólnorosyjska państwowa kampania telewi...

Systemy medialne - wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy medialne na świecie
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1197

SYSTEM - zbiór elementów pozostających ze sobą we wzajemnych relacjach skoordynowany wewnętrzne i mający określoną strukturę układ wielu elementów i całokształt zasad organizacji norm prawnych i reguł onowiazujacych w sferze danej aktywności medialnej. MODELE:  1 - liberalny - (północnoatlantycki...

Systemy Medialne - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy medialne na świecie
Pobrań: 952
Wyświetleń: 3010

System Medialny - formalne i nieformalne grupy społeczne uczestniczące w procesie tworzenia i rozpowszechniania informacji,ich wzajemne powiązania oraz normy społeczneg wszystkie te działania regulujące. Charakteryzuje się: - wysokim stopniem zinstytucjonalizowania organizacji. - jest formowany prze...

Systemy Medialne - wykład - narodziny mediów brytyjskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy medialne na świecie
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1113

SYSTEMY MEDIALNE W EUROPIE 02.10.2012 SYSTEM - zbiór elementów pozostających ze sobą we wzajemnych relacjach skoordynowany wewnętrzne i mający określoną strukturę układ wielu elementów i całokształt zasad organizacji norm prawnych i reguł onowiazujacych w sferze danej aktywności medialnej. MODELE...

Systemy Medialne w UE - Irlandia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy Medialne w UE
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1883

Irlandia - Model Liberalny Zasady: - wolność słowa - gwarantuje ją Konstytucja z 1937, jednak penalizuje publikacje „obrazoburcze, bluźniercze oraz nieprzyzwoite”, a o tym, które uznać za takie, decyduje urzędnik (nie ma definicji). Ogranicza to więc wolność słowa. -Ustawa o cenzurze -z 1929 zaka...