Dr Adam Wiśniewski

note /search

Walka z cyberprzestępczością-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Aspekty prawne i etyczne pracy inżyniera
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1645

Temat referatu: Z zakresu tematu Sprawiedliwość w prawie: Walka z cyberprzestępczością a naruszenie praw człowieka w społeczeństwie informacyjnym. Wykaz aktów prawnych Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Konwencja Rady Europy o cyberprzes...

Osad czynny-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie ścieków
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2296

10. Omów charakterystyczne parametry technologiczne oczyszczania osadem czynnym. Wiek osadu (najważniejszy parametr, decyduje o efektach). Jest to średni czas przebywania kłaczków osadu czynnego w układzie (wynosi 1 ÷ 40 d). WO  Mx V x ...

Zasady usuwania zawiesin ze ścieków-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie ścieków
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1631

Omów zasady usuwania zawiesin ze ścieków OSADNIKAMI nazywamy urządzenia lub obiekty służące do wydzielania ze ścieków zawiesin łatwo opadających, o gęstości większej od 1 g/cm3. Stosując wstępną flokulację zawiesin - poprzez dodawanie koagul...

Stężenia i wskaźniki ścieków komunalnych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie ścieków
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1645

Podaj typowe wartości podstawowych stężeo i wskaźników ścieków komunalnych. Mętnośd ścieków jest pośrednim wskaźnikiem określającym zawartośd koloidów i materii zawieszonej. Oznaczenie mętności polega na porównaniu intensywności światła rozproszonego w próbce ścieków i w odpowiednim wzorcu. Bar...

Usuwanie ciał stałych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie ścieków
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

Stopnie oczyszczania ścieków zależą wprost od NSO,jeżeli NSO zawiesin=70% to stosujemy stopień mechechaniczny Rozróżniamy 4 stopnie: 1 – mechaniczne wstępne fizyczne 2 – biologiczne bez usuwania związków azotu i fosforu (dochodzi reaktor: osad czynny jednofazowy i osadnik wtórny + recyrkulacja...

Usuwanie związków azotu i fosforu-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie ścieków
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1050

Dlaczego usuwamy zw. Azotu i fosforu e ścieków? 1. intensyfikacja procesów eutroficznych (deficyt tlenuSkutkuje to wymieraniem organizmów wodnych, w wyniku którego powstają toksyczne substancje, np. amoniak, metan i siarkowodór. Długotrwała ...

Oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie ścieków
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2268

Scharakteryzuj oczyszczanie ścieków na złożach biologicznych. Złożami biologicznymi nazywamy rodzaj reaktorów biologicznych wykorzystywanych w oczyszczaniu ścieków biodegradowalnych (komunalnych i niektórych przemysłowych). Usuwani...

Pytania i odpowiedzi na kolokwium - woda powierzchniowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie wody
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1890

1. Różnice miedzy wodą powierzchniową a podziemną. Różnice: W. powierzchniowa: - zanieczyszczona zawiesinami, koloidami i substancjami rozpuszczonymi. - duża barwa, mętność - obecność związków organicznych W. podziemna: - lepsza od powierzchniowej (woda oczyszczona w wyniku infiltracji) - z...

Cechy fizyczne wody - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Oczyszczanie wody
Pobrań: 126
Wyświetleń: 798

Cechy fizyczne wody Barwa- wód powierzchniowych spowodowana jest substancjami koloidalnymi i rozpuszczonymi, a podczas zakwitów glonów również i tymi mikroorganizmami. Powodują ją najczęściej barwne frakcje związków humusowych stąd intensywność żółto-brunatna. Mętność-spowodowana obecnością zawiesin...