Dr Adam Wilczewski

Organizacje międzynarodowe- cechy, funkcje, podział

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Wilczewski
 • Makroekonomia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3780

1. Pojęcie organizacji międzynarodowej.Organizacja międzynarodowa definiowana jest najczęściej jako względnie trwały (stały) związek suwerennych państw, powstały w wyniku umowy międzynarodowej, posiadający stałe organy wyposażone w określone w tej umowie uprawnienia działające dla realiz...

Przynależność Polski do organizacji międzynarodowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Wilczewski
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Przynależność Polski do organizacji międzynarodowych Przemiany systemowe w Polsce, które dokonały się na przełomie lat 80. i 90. minionego wieku pociągnęły za sobą ogromne przekształcenia w życiu politycznym, społecznym oraz gospodarczym. Najbardziej brzemienne w skutkach było odejście od gospodark...

Rola organizacji międzynarodowych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Wilczewski
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

Rola organizacji międzynarodowych. Do których organizacji międzynarodowych należy Polska? Jakie to ma znaczenie dla naszej gospodarki i polityki? Organizacją międzynarodową nazywamy organizację zrzeszającą państwa albo inne osoby prawne lub fizyczne z różnych państw dla realizacji określonych celów....

Makroekonomia-zadania

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Wilczewski
 • Makroekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2198

ZADANIA Z MAKROEKONOMII – ZRÓB TO SAM ZADANIE 1 1. W tabeli poniżej przedstawiono składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących: Składniki PKB Wartość [mln.jednostek pieniężnych] Wydatki konsumpcyjne Inwestycje Wydatki państwa na produkty i usługi 4 22 14 Sub...

Mikroekonomia-zadania na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Adam Wilczewski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1652

Zadanie na elastyczność popytu. Popyt na herbatę wynosi 11000 ton. Cena kawy wynosi 10$. Z powodu nie urodzaju je cena wzrosłą do 12$. Elastyczność mieszana dla kawy i herbaty wynosi Ecm=0,6. Oblicz ile wyniesie nowy popyt na herbatę. ...