Dr Adam Salomon - strona 3

Organizacja i zarządzanie - wykłady - Planowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Cel :  określony przedmiotowo, podmiotowy przyszły, pożądany stan lub rezultat działania organizacji możliwy i przewidziany do osiągnięcia w terminie lub okresie mieszczącym się  przedziale czasu objętym wieloletnim lub krótkookresowym planem działania. Funkcje celów:  • Stanowią wskazówkę i nadają...

Organizacja i zarządzanie-opracowane zagadnienia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

1. Co to jest organizacja? Organizacja *wyodrębniona całość lub wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie uporządkowanie i powiązane między  sobą zbiory elementów, które realizują wspólne cele. *grupa ludzi którzy współpracują ze sobą w sposób  uporządkowany i skoordynowany, aby osiągnąć pewien zestaw ...

Organizacja i zarządzanie - planowanie

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

 PLANOWANIE Planowanie: -coś co robimy przed podjęciem działania, polega oo na decydowaniu o tym co robić, jak robić, zanim podejmiemy działanie. -faza ukierunkowania działań, -proces ukierunkowania działań polega na: *zdefiniowaniu celu, *określeniu sytuacji obecnej, *określeniu uwarunkowań sytuac...

Organizacja i zarządzanie-Prakseologia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1701

Organizacja i zarządzanie  Sprawność:   -robienie „rzeczy ze właściwy sposób” -umiejętność właściwego działania  -umiejętność minimalizowania użycia zasobów przy osiąganiu celów organizacji Prakseologia : nauka o sprawnym działaniu Podział sprawności  :  1. Skuteczność:  -”robienie właściwych rzecz...

Styl oddany i zintegrowany

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Styl oddany (instruktażowy) Charakterystyka : • Wysoki poziom czynnego zaangażowania się kierownika w pracę podległego zespołu • Kierownik w istotnym zakresie ingeruje w przebieg działań podwładnych – ustala zadania dla zespołu, dzieli je miedzy poszczególnych  członków zespołu • Wpływa na sposób i...

Style kierowania w zarządzaniu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

Styl oddany (poświęcający się, instruktażowy): Charakterystyka stylu: -czynne zaangażowanie kierownika w pracę zespołu, -kierownik ingeruje w przebieg zadań podwładnych- ustala i dzieli zadania, -udziela wskazówek i instrukcji, -ustala terminy realizacji działań, kontroluje ich wykonanie, koryguje ...

Style zarządzania i organizacja

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Styl oddany (instruktażowy) Charakterystyka :Wysoki poziom czynnego zaangażowania się kierownika w pracę podległego zespołu. Kierownik w  istotnym zakresie ingeruje w przebieg działań podwładnych – ustala zadania dla zespołu, dzieli je miedzy poszczególnych  członków zespołu. Wpływa na sposób ich w...

System w zarządzaniu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Organizacja i zarządzanie System  -wyodrębniona część otaczającej nas rzeczywistości, mająca pewną wew. strukturę, a więc  składająca się z części uporządkowanych wg ustalonych reguł, określających ich wzajemne relacje  (współ-przyczynianie się do powodzenia całości) Przedsiębiorstwo   jako   syste...

Władza w zarządzaniu

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Organizacja i zarządzanie Sterowanie  -celowe działanie jednego systemu na inny - w celu otrzymania takich zmian przebiegu  procesu   zachodzącego   w   przedmiocie   sterowania,   które   uważa   się   za   pożądane   lub   celowe  oddziaływanie na jakiś proces, pozwalający osiągnąć zamierzony sku...

Organizacja i zarządzanie-zespół

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Salomon
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Organizacja i zarządzanie Zespół:   co najmniej dwa osoby, które współdziałają ze sobą i są wzajemnie uzależnione w tym  sensie, ze zaspokojenie potrzeb i realizacja celu skłania je do wzajemnego zaufania i wpływania na  postępowanie wobec siebie. Zespół roboczy:   -grupa wykonująca pracę, wymagają...