Dr Adam Rutkowski

note /search

Naturalne kataklizmy-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Klęska żywiołowa (kataklizm) - ekstremalne zjawisko naturalne powodujące znaczne szkody na terenie objętym tym zjawiskiem, pozostawiające po sobie często zmieniony obraz powierzchni ziemi. Powoduje ono również wysokie straty w gospodarce człowieka, może Przemodelować stan przyrody a nawet zagrażać ...

Wpływ kataklizmów wywolanych przez człowieka - osuszanie bagien - wykł...

  • Politechnika Wrocławska
  • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 21
Wyświetleń: 917

Kataklizm a co to takiego? Słowo to pochodzi od greckiego „kataklysmós” co znaczy „powódź”, „potop”. Jednak co nazywamy kataklizmem dzisiaj? Słowa „kataklizm” możemy oczywiście używać w przenośni, na określenie klęski spowodowanej przez ludzi. Osuszanie bagien Są to ekosystemy podmokłe strukturalni...

Wpływ kataklizmów wywołanych przez człowieka - Próby jądrowe - wykład...

  • Politechnika Wrocławska
  • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Próby jądrowe Próby jądrowe przeprowadzane są głównie w celu sprawdzania i udoskonalania broni jądrowej. Od wynalezienia bomby atomowej w 1945 miało miejsce około 2000 próbnych wybuchów jądrowych, głównie przeprowadzonych przez USA i ZSRR. Od 1992 Rosja i USA utrzymują moratorium na zaprzestanie pr...

Azbest w środowisku - wykład

  • Politechnika Wrocławska
  • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 84
Wyświetleń: 833

Azbest w środowisku - właściwości, toksyczność Co to jest azbest? Azbest jest nazwą handlowa grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami różnych metali, głównie magnezu i żelaza. Z uwagi na budowę, rozróż...

Wpływ kataklizmów wywołanych przez człowieka - Ropa naftowa - wykład...

  • Politechnika Wrocławska
  • Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

Ropa naftowa jest obecnie najważniejszym surowcem energetycznym, nazywanym surowcem strategicznym, o stosunkowo dużej kaloryczności. Odgrywa zasadniczą rolę jako źródło energii dla transportu. Wydobywa się ją dopiero od 100 lat, ale przy jej ogromnym i w ciągle rosnącym eksploatowaniu, przewiduje si...