Dr Adam Przybyłowski

Polityka transportowa UE jako element systemu regulacji sektora transp...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Przybyłowski
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1470

Polityka transportowa UE ,jako element systemu regulacji sektora transportu krajów  członkowskich – cele, formy i narzędzia tej polityki.    CELE:    · Usuwanie barier we wszystkich gałęziach transportu  Ma temu służyć:  - ujednolicanie przepisów technicznych, podatkowych i socjalnych  - promowanie...

Źródła i formy finansowania infrastruktury transportu w krajach członk...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Przybyłowski
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1225

Źródła i formy finansowania infrastruktury transportu w krajach  członkowskich UE        Źródła krajowe :    a) Publiczne:  1. Środki własne zarządcy infrastruktury,  2. Fundusze celowe KFD (Krajowy Fundusz Drogowy), FK (Fundusz Kolejowy), FŻŚ  (Fundusz Żeglugi Śródlądowej),  3. Środki budżetowe.  ...

Przesłanki kształtowania polityki transportowej państwa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Przybyłowski
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 21
Wyświetleń: 791

Przesłanki kształtowania polityki transportowej państwa.        Polityka transportowa to kształtowanie transportu przez publiczno-prawne organizacje i  instytucje. Kształt tej polityki zależeć będzie od uwarunkowań i czynników takich jak:    · aktualny stan systemu transportowego  · zakładane kieru...

Skutki posiadania gestii transportowej przez zagranicznego i polskiego...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Przybyłowski
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

Skutki posiadania gestii transportowej przez  zagranicznego i polskiego kontrahenta.    Gestia transportowa - to zastrzeżone w umowie kupna-sprzedaży prawo i obowiązek  zorganizowania transportu i pokrycie kosztów tego transportu, np. jeżeli nasza firma  organizuje transport to gestia transportowa ...

Podstawowe typy i ogólny układ konstrukcyjny pojazdów miejskiego trans...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Przybyłowski
 • Transport morski i regionalny
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1365

Podstawowe typy i ogólny układ konstrukcyjny pojazdów miejskiego transportu publicznego.    Podział:  1) Autobusy:    * ze względu na przeznaczenie:  - autobusy komunikacji publicznej,  - autobusy turystyczne,  - autobusy szkolne,  - autobusy lotniskowe,  - autobusy specjalne,    * ze względu na ro...

Sposoby klasyfikacji dróg samochodowych w Polsce

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Przybyłowski
 • Transport morski i regionalny
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1932

Sposoby klasyfikacji dróg samochodowych w Polsce.    Klasyfikacja funkcjonalna dróg samochodowych  Klasyfikacja eksploatacyjno-techniczna dróg samochodowych    1.drogi krajowe – posiadają klasę A, S, GP, a wyjątkowo G,  2.drogi wojewódzkie – posiadają klasę G, Z, a wyjątkowo GP,  3.drogi powiatowe ...

Finansowania infrastruktury transportu w krajach UE

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Przybyłowski
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Źródła i formy finansowania infrastruktury transportu w krajach  członkowskich UE        Źródła krajowe :    a) Publiczne:  1. Środki własne zarządcy infrastruktury,  2. Fundusze celowe KFD (Krajowy Fundusz Drogowy), FK (Fundusz Kolejowy), FŻŚ  (Fundusz Żeglugi Śródlądowej),  3. Środki budżetowe.  ...

Kształtowanie polityki transportowej państwa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Przybyłowski
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

Przesłanki kształtowania polityki transportowej państwa.        Polityka transportowa to kształtowanie transportu przez publiczno-prawne organizacje i  instytucje. Kształt tej polityki zależeć będzie od uwarunkowań i czynników takich jak:    · aktualny stan systemu transportowego  · zakładane kieru...

Skutki posiadania gestii transportowej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Przybyłowski
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1148

Skutki posiadania gestii transportowej przez  zagranicznego i polskiego kontrahenta.    Gestia transportowa - to zastrzeżone w umowie kupna-sprzedaży prawo i obowiązek  zorganizowania transportu i pokrycie kosztów tego transportu, np. jeżeli nasza firma  organizuje transport to gestia transportowa ...

Pojazdy miejskiego transportu publicznego

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Adam Przybyłowski
 • Transport morski i regionalny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1113

Podstawowe typy i ogólny układ konstrukcyjny pojazdów miejskiego transportu publicznego.    Podział:  1) Autobusy:    * ze względu na przeznaczenie:  - autobusy komunikacji publicznej,  - autobusy turystyczne,  - autobusy szkolne,  - autobusy lotniskowe,  - autobusy specjalne,    * ze względu na ro...