Dr Adam Nowiński

note /search

Działy wodne - omówienie

  • Politechnika Gdańska
  • Hydrologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1631

Zlewnia część powierzchni terenu zamknięta działem wodnym w dowolnym  profilu(np.wodowskazowym, zapory, mostu, ujścia cieku), z którego wody spływają do jednego  wspólnego odbiornika(jezioro, rzeka)/może być posednia lub bezpośrednia/może pokrywać się z  dorzeczem  Dorzecze obszar z którego wody ...

Hydrologia - kolokwium

  • Politechnika Gdańska
  • Hydrologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2030

Zlewnia -obszar z którego wody spływają do jednego wspólnego zbiornika. Gdy obejmuje cały system  rzeczny(rz gł+dopływy)= dorzecze -wody spływają do jednego systemu rzeczneg o. Dział wodny -granica  zlewni(dorzecza), rozdziela kierunki odpływu wód do różnych syst rz.  Podziemny dział  wodny-grani...