Dr Adam Mościcki

note /search

Granice palności gazów-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Spalanie paliw
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1918

WSTĘP Spalanie paliw gazowych to bardzo istotny dział wiedzy na temat spalania paliw. W technice funkcjonuje bardzo wiele substancji gazowych wykorzystywanych jako paliwa (wystarczy wymienić choćby mieszaninę propanu i butanu, metan czy acet...

Katalityczne spalanie CO-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Spalanie paliw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

Podstawy teoretyczne: Na wstępie warto wyjaśnić co to jest katalizator. Otóż, katalizator to związek chemiczny, w obecności którego reakcje chemiczne przebiegają szybciej, przy czym sam katalizator pozornie nie jest w tych reakcjach reagentem - jego ilość przed i po reakcji pozostaje taka sama. Roz...

Spalanie paliw ciekłych-opracowanie - Metale ciężkie

  • Politechnika Wrocławska
  • Spalanie paliw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

WSTĘP W mechanizmach spalania paliw w postaci płynnej wyróżnia się kilka etapów. Po pierwsze należy skłonić ciecz do parowania pod wpływem dostarczanego ciepła. Po drugie należy zapewnić mieszanie par z utleniaczem. Po trzecie następuje zapłon mieszaniny gazowej.

Spalanie biomasy-opracowanie - sprawność kotła

  • Politechnika Wrocławska
  • Spalanie paliw
Pobrań: 112
Wyświetleń: 700

Podstawy teoretyczne. Biomasa to wytwarzana w organizmach roślinnych oraz żywych materia organiczna o zróżnicowanym składzie chemicznym, właściwościach i stanie skupienia. Pod względem ekonomicznym biomasa przysparza wiele trudności, stąd też często przetwarzana jest do tzw.

Spalanie i paliwa-pytania egzaminacyjne

  • Politechnika Wrocławska
  • Spalanie paliw
Pobrań: 175
Wyświetleń: 917

Test 12 z 31.01.2006r. 1.Podać wzór na liczbę Wobbego: W=Qsdv -0.5 , MJ/m3, Q- wartość kaloryczna, dv- gęstość względna gazu 2. Jakie związki tworzą ropę naftową: węglowodory: parafiny, olefiny, nafteny (alkeny), węglowodory aromatyczne 3. Podać