Dr Adam Moroz

note /search

Czujniki - notatki

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1281

Metody pomiaru ciśnień: Równoważenie nieznanego ciśnienia przez ciśnienie wywierane przez słup cieczy o znanej gęstości.(manometr hydrostatyczny) Działanie nieznanego ciśnienia na znaną powierzchnię i pomiar wynikającej stąd siły w sposób bezpo...

Czujniki - notattki z wykladu 1

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1771

Zbigniew Moroń Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Pomiary połoŜenia, długości, przemieszczeń Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 2 Wrocław 2012/13 Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl PLAN • pomiary długości – potrzeby i moŜli...

Czujniki - notattki z wykładu 2

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1771

Zbigniew Moroń Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Pomiary parametrów ruchu Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 3 Wrocław 2012/13 Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl PLAN • parametry ruchu, ruch drgający • czujnik z masą sejsm...

Czujniki - notattki z wykładu 3

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

Zbigniew Moroń Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Pomiary ciśnień Czujniki inteligentne Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 4 Wrocław 2012/13 Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl PLAN • ciśnienie, pomiary ciśnień • potrzeby w...

Czujniki - notatki z wykładu 4

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1050

Zbigniew Moroń Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Pomiary napręŜeń, sił i momentów Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 5 Wrocław 2012/13 Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl PLAN • napręŜenie i wydłuŜenie, pomiary napręŜeń • t...

Czujniki - notatki z wykładu 5

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

ϑ = 1− e ϑk − τ Zbigniew Moroń T Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Pomiary w warunkach dynamicznych Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 5+ Wrocław 2012/13 tk Przyrost temperatury RóŜnica t - t 0 decyduje o iloś...

Czujniki - notatki z wykładu 7

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

Zbigniew Moroń Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Pomiary konduktywności cieczy Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 7 Wrocław 2012/13 Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl PLAN WYKŁADU • wprowadzenie • zaleŜność konduktywności ...

Czujniki - notatki z wykładu 8

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Zbigniew Moroń Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych InŜynieria Biomedyczna – wykład 1 Wrocław 2012/13 Zbigniew.Moron@pwr.wroc.pl Literatura podstawowa • Pomiary, czujniki i metody pomiarowe wybranych wielkości fizy...

Pomiary temperatur metodami stykowymi-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Czujniki i pomiary wielkości nieelektrycznych
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1176

Wrocław POLITECHNIKA WROCŁAWSKA LABORATORIUM POMIARÓW WIELKOŚCI NIEELEKTRYCZNYCH Pomiary temperatur metodami stykowymi. CEL ĆWICZENIA: Pomiar charakterystyk statycznych czujników Pt100, KTY 81 i TERMISTORA. TABELA POMIARÓW: KTY 81 [KΩ] Pt 100 [Ω] Termi 100 [KΩ]