Dr Adam Krawiec

note /search

Łożyska - wykład - Łożysko walcowe

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

Kiedy stosujemy łożyska skośne Łożyska skośne przenoszą obciążenia wzdłużne i poprzeczne, warunkiem ich stosowania jest wystarczająca siła poosiowa, inaczej łożysko nie może być zastosowane. Fa=1,25 Fr tg(a) a-kąt działania łożyska gdy Fa=1,7 Fr tg(a) wszystkie elementy toczne będą dociskane do pi...

Wykład - poślizg sprężysty

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2345

Istota poślizgu sprężystego Poślizg w przekładni pasowej wynika przede wszystkim w własności sprężystych pasa. Naprężenia w cięgnie czynnym są większe niż naprężenia w cięgnie biernym, zmiana naprężeń ma miejsce na łuku opasania w obsza...

Pytania na zaliczenie - podstawy konstrukcji maszyn

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1379

Pytania na PKM II: WAŁY 1. Podział wałów (def. wał/oś), 2. Kryteria dla walow (wytrzymalosci, sztywnosc gietna/skretna, drgan) ŁOŻYSKA 3. Podział łożysk, pasowanie łożysk, pola tolerancji (rysunek) 4. Nośność łożysk ruchowa, dynamiczna, kryteria doboru łożysk (trwalosc, sztywnosc, cena, dost...

Wały - zginanie i skrecanie - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2471

WAŁY zginanie i skrecanie Wały to elementy maszyn ujęte w łożyskach na których osadzone są inne elementy wykonujące ruchy obrotowe lub nawrotne (np. koła zębate, pasowe). Głównym zadaniem wału jest przenoszenie momentu obrotowego. W związku z ...

Zarys ewolwentowy i cykloidalny - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 469
Wyświetleń: 6020

Scharakteryzować zarys ewolwentowy Zarysem ewolwentowym - tor dowolnego punktu prostej toczącej się po kole zasadniczym. Przy współpracy zębów o zarysie ewolwentowym linia przyporu jest linią prostą. Jest to podstawowa cecha tego zazębienia. Powszechnie stosowane w budowie maszyn, Kątem zarysu α -...

Wykład - cechy konstrukcyjne zasady konstrukcji

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 4858

Wymienic cechy konstrukcyjne oraz je omówic. Podstawowe cechy konstrukcyjne to: -cechy geometryczne, określone przez postać i wymiar przedmiotu, - cechy materiałowe, określone właściwościami tworzywa konstrukcyjnego oraz jego struktura wewnetrzna, -cechy określające stan i wymagania montazowe, np. ...

Wykład - generowanie wariantów rozwiązań

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 210
Wyświetleń: 770

Sposób budowy tablic morfologicznych przy generowaniu wariantów rozwiązań. przyklady. W takich tablicach grupuje się wg. Pewnego schematu charakterystyczne składniki struktury. Np. elementarne funkcje oraz sposoby realizacji lub nosniki funkcji. Odpowiednie kombinacje funkcji i nośników dają ogro...

Geometria kół zębatych - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3269

Geometria kół zębatych (koło zasadnicze, koło podziałowe, koło toczne, koło wierzchołkowe i stóp, moduł, podziałka, kąt zarysu, kąt przyporu, linia i odcinek przyporu, liczba przyporu). Koło zasadnicze db jest to koło stanowiące bazę do wykreślenia zarysu

Wykład - napręż enia dopuszczalne

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2506

naprężenia dopuszczalne „k”, sposób wyznaczania jego wartości przy obciążeniach statycznych i dynamicznych. podać przykłady. Naprężenia dopuszczalne przy obciążeniach stałych: Naprężenia, które mogą pozostać w materiale bez obawy naruszenia warunku wytrzymałości i warunku sztywności nazywamy naprę...

Pytania do egzaminu - Sposób budowy tablic morfologicznych

 • Politechnika Wrocławska
 • Podstawy Konstrukcji Maszyn
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1820

Sposób budowy tablic morfologicznych przy generowaniu wariantów rozwiązań. Podać przykłady. Omówić metody wyboru optymalnego wariantu rozwiązania zadania technicznego. Zdefiniować rzeczywisty współczynnik bezpieczeństwa δ i zi...