Dr Adam Fijewski

note /search

Instalacja grawitacyjna budowa i podział-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalacje wodne i kanalizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1820

Instalacja kanalizacyjna (grawitacyjna) dzieli się na: 1) podejścia (przewody łączące przewody sanitarne z przewodem spustowym lub odpływowym) a) pojedyncze b) zbiorowe, 2) przewody spustowe (piony kanalizacyjne) służące do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien lub wpustów deszczowy...

Instalacje wodne i kanalizacyjne-test i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalacje wodne i kanalizacyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1295

1. Równanie Bernoulliego odnoszące się do płynu idealnego mówi , że : wysokość energii w dowolnym przekroju jest równa wysokość ciśnienia wzdłuż dowolnej linii prądu jest równa...

Wykład - kanalizacja ogólnospławna

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1981

Narysuj i opisz schematy funkcjonalne kanalizacji ogólnospławnej A - w skali mikro, B - w skali makro, P.B. - przelew burzowy, ZB.R. - zbiornik retencyjny, O.Ś. - oczyszcz. Zasady odciążania kanalizacji ogólnospławnej, cel i środki C...

Wykład - kanalizacja półrozdzielcza

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4494

Schematy funkcjonalne kanalizacji półrozdzielczej Zasady działania i wymiarowania (w RP) kanalizacji półrozdzielczej Kanały ściekowe (kolektory) bytowo-gosp. i przem. za separatorami muszą być wymiarowane na Qmax h ścieków bytowo-gosp. i przem. + Q d I fali: Qm. = Qmax h sc + Qd I fali Podobnie t...

Wykład - spadki dla kanałów

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

Minimalne spadki dna kanałów grawitacyjnych (hydrauliczne i stosowane) - wyliczone - stosowane - uwagi i = 5.9‰ przy vc = 0.8 m/s i = 9.2‰ przy vc = 1.0 m/s à i min = 5‰ dla średnicy kanału K 0.20 m ßmin. w kan. byt.-gosp. i przemysłow. i = 4.3‰ (0.8 m/s) i = 6.7‰ (1.0 m/s) à i min = 4‰ ...

Wykład- studzienki

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1372

Sposoby połączeń kanałów w studzienkach przy zmianie średnic (wady, zalety) Mamy do dyspozycji 4 sposoby połączeń kanałów przy wzroście wymiarów (średnic bądź wysokości przekroju) kanałów, mianowicie poprzez: a) wyrównanie den - najtańsze w budowie, najgorsze hydraulicznie; b) wyrównanie sklepień...

Wykład - trasowanie kanałów

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2716

Zasady sytuacyjnego trasowania kanałów - na planach Zasady ogólne Rozplanowanie sytuacyjne przewodów kanalizacyjnych (podobnie jak i wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych itp.) powinno być równoległe do: - osi ulic (krawężników, chodników), - linii rozgraniczających zabudowy, - istniejącego zb...

Wykład - układy geometryczne sieci kanalizacyjnej

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2086

Omów układy geometryczne sieci kanalizacyjnej, co wpływa na ich wybór Topologia sieci zależy od: konfiguracji terenu (spadków podłużnych i poprzecznych) względem rzeki, układu geometrycznego ciągów komunikacyjnych (pieszo-jezdnych). Ogólną i podstawową zasadą jest lokalizowanie: kanałów bocznyc...

Wykład - wymiarowanie kanałów

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

Omów zalecenia co do wypełnień kanałów w RP i w Niemczech W Polsce do 60% (od 50 do 70 % w Niemczech) wysokości, tj. do 67% (od 50 do 83%) przepustowości całkowitej przekroju kołowego dla strumienia samych ścieków bytowo-gospodarczych i prze...

Zasada działania oczyszczalni ścieków - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalcje wodno-kanalizacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1211

Zasada działania oczyszczalni ścieków Brak wody może być najważniejszą kwestią, z którą ludzkość będzie miała do czynienia w najbliższej przyszłości... Nie wystarczy myśleć o dzisiejszych potrzebach; ponosimy wielką odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, które rozliczą nas z naszego zaangaż...