Dobroszycki

Biochemia- pytania i odpowiedzi na kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Dobroszycki
 • Biochemia
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2653

Drugie kolokwium z Biochemii II 1 Proszę wskazać, które z poniższych stwierdzeń dotyczących degradacji aminokwasów w komórkach są PRAWDZIWE: Wybierz co najmniej jedną odpowiedź a. Seryna i asparaginian ulegają bezpośredniej deaminacji.  b. Zwiększenie potencjału energetycznego komórki prowadzi do pr...

Biochemia- pytania egzaminacyjne

 • Politechnika Wrocławska
 • Dobroszycki
 • Biochemia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1932

Egzamin Biochemia I - 22.06.2007 r. - II czesc Bakterie zostaja przeniesieone z optymalnego srodowiska 25 stopni Celcjusza do srodowiska w ktorym panuje 37 st. Celcjusza. Co musza zrobic, zeby ich blony nie ulegly zniszczeniu w tej temperaturze (chodzi tu o kontrole plynnosci blony przez sklad jej ...

Izolacja kwasów nukleinowych z komórek bakterii - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Dobroszycki
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Wykonanie: Biochemia Laboratorium Sprawozdanie nr 2 11.10.2011 Temat: Izolacja kwasów nukleinowych z komórek bakterii Na samym początku do próbówki Eppendorfa dodaliśmy: 0.1 ml gęstej zawiesiny bakterii (E. Coli) 0.4 ml roztworu lizu...

Skąd pierwiastkowy komórki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Dobroszycki
 • Biochemia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Wykonanie: Biochemia Laboratorium Sprawozdanie nr 1 27.09.2011 Temat: Skład pierwiastkowy komórki Zad. 4. Wykrywanie fosforu, siarki i żelaza: Materiały i odczynniki: masa popielna rozcieńczony kwas azotowy VI 0,1 N - HNO3 rozcieńczony ...

Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Dobroszycki
 • Biochemia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1267

Sprawozdanie nr 5 Temat: Wpływ inhibitorów i czynników fizycznych na przebieg reakcji enzymatycznej. Zadanie 1. Wpływ pH na aktywność inwertazy drożdży. Wykonanie: Przygotować 7 probówek. Do 6 probówek wprowadzić po 1 ml odpowiedniego buforu o pH 3; 4,7; 5; 7; 9 i 11. Następnie do każdej probówki ...