Definicje administracji, monarchia w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 3696
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje administracji, monarchia w Polsce - strona 1 Definicje administracji, monarchia w Polsce - strona 2 Definicje administracji, monarchia w Polsce - strona 3

Fragment notatki:NEGATYWNE UJECIE:( które wtedy sformułowano )sprowadza się do tego, ze to, co nie jest stanowieniem prawa i wymierzaniem sprawiedliwości, jest ADMINISTRACJĄ. To przy spojrzeniu na to przez pryzmat koncepcji trójpodziału wychodzi na to, że administracja i władza wykonawcza to to samo. Definicja pozytywna administracji (daje tą delikatna różnicę dostrzec): ADMINISTRACJA to organizatorska działalność państwa realizowana środkami niewładczymi . I to jest ta delikatna różnica, że przy władzy wykonawczej mamy akcent na środki władcze i ewentualnie przymus ze strony państwa, podczas, gdy administrowanie to jest to zarządzanie ale nie poprzez niewładcze metody.

FRANCUZI wykorzystali stuletnią wojnę z Anglikami, która powodowała, że na działania wojenne stale pieniądze były potrzebne, ze praktycznie rzecz biorąc zawsze było wiadomo, w którym miejscu i kiedy parlament będzie mógł razem ze stanami generalnymi we Francji zebrać się , w związku z tym zgodziła się w rozumieniu tej trudnej sytuacji szlachta francuska, że co roku będzie stałe opłaty na potrzebę wojny płacić. To, że od razu nie powstała monarchia absolutna we Francji pod koniec tegoż XIV i początek XV wieku było związane właśnie z wojna stuletnią.

WYKŁAD 1 z 11 marca 2012 r. - HISTORIA ADMINISTRACJI - dr. W. Tekely
ADMINISTACJA - z łac. ADMINISTRARE- rządzenie, służenie. Generalnie dodanie przedrostka AD do słowa MINISTRARE należy rozumieć bardzo dosłownie jako zarządzanie
ADMINISTROWANIE to zarządzanie administracją . Jeśli mówimy o administracji publicznej- to jest to zarządzanie sprawami państwa. Aby mówić o administracji publicznej , to: 1. musi być państwo,
2. państwo musi funkcjonować w sferze publicznej, musi być sytuacja rozumienia, czym jest państwo przez ówczesnych współczesnych
Uświadomienie , co to jest PAŃSTWO w krajach europejskim ukształtowało się dopiero na przeł. XIII i XIV w., kiedy zaczynają wykształcać się państwa w formie monarchii stanowej.
Polska w rozumieniu Rzeczpospolitej wytwarza zupełnie inną formułę ustrojową, jakiej w żadnym innym kraju nie spotkamy, czyli Rzeczpospolitą Szlachecką 1774 r. - pocz. panowania ostatniego króla Polskiego Stanisława Augusta istnienia
Możemy mówić o 2 podstawowych definicjach. Definicje mogą być pozytywne i negatywne, w zależności od tego, jak je formułujemy, a nie w zależności oceny czy coś jest dobre, czy złe.
NEGATYWNE UJECIE:( które wtedy sformułowano )sprowadza się do tego, ze to, co nie jest stanowieniem prawa i wymierzaniem sprawiedliwości, jest ADMINISTRACJĄ. To przy spojrzeniu na to przez pryzmat koncepcji trójpodziału wychodzi na to, że administracja i władza wykonawcza to to samo. Definicja pozytywna administracji (daje tą delikatna różnicę dostrzec): ADMINISTRACJA to organizatorska działalność państwa realizowana środkami niewładczymi . I to jest ta delikatna różnica, że przy władzy wykonawczej mamy akcent na środki władcze i ewentualnie przymus ze strony państwa, podczas, gdy administrowanie to jest to zarządzanie ale nie poprzez niewładcze metody. NIEWŁADCZE ŚRODKI, to takie, które nie są stosowane przy użyciu sankcji i siły państwa. Czyli tu nie grozi nam, że nas wsadzą do więżenia , tylko organizujemy coś przy pomocy środków , za którymi nie stoi przymus sankcji państwowej. Natomiast WŁADCZE, to jak mamy władzę wykonawczą , która jak mówi nie podporządkujemy sie, to w stosunku do nas mogą być wyciągnięte jakieś sankcje. BIUROKRACJA - jest bardzo pozytywną cechą, która wyróżnia tą formę organizacyjną o

(…)

… przejmuje władzę w Polsce. Na czele dwóch państw, Węgier i Polski stał Ludwik, była to UNIA PERSONALNA. Taka sytuacja, w której dwóch państw nie łączy nic więcej, poza wspólnym monarchą, nazywamy unią personalną. UNIA REALNA prowadzi do praktycznego połączenia w jeden wspólny organizm państwowy dwóch lub więcej państw. Ludwik w naszej historii nie cieszy się specjalnie przesadną opinią. Ludwik Węgierski…
urzędy ziemskie szlachcie tej ziemi, w której urząd wakuje; szlachta zobowiązana zostaje do służby wojennej w granicach państwa, za szkody poza granicami król wypłaca wynagrodzenie. Okoliczności; w zamian za uznanie Jadwigi na króla Polski.
JADWIGA umiera w roku 1399 przy porodzie. Formalnie dziecko urodziło się , była to córka, ale ona również zmarła w dwa tygodnie po matce ( wszystko działo…
… dopiero w roku 1401
UNIA WILEŃSKO-RADOMSKA - unia de jure
UNIA CHORODELSKA - 1413
ZYGMUNT AUGUST - ostatni Jagiellon
Wiosną 1569 roku - unia lubelska, JEDNOŚĆ NA ZEWNĄTRZ, SUWERENNOŚĆ WEWNĄTRZ. Polska szlachta gwarantuje sobie nietykalność.
W 1422 roku Jagiełło wydaje przywilej w Czerwińsku. Wynikały z niego: zakaz łączenia stanowiska sędziego ziemskiego i starosty w jednym ręku; nietykalność majątkowa bez wyroku sądowego; sądy miały sądzić według prawa pisanego; król musiał uzyskać zgodę rady królewskiej na bicie monety Okoliczności; podczas wyprawy przeciwko krzyżakom pod Czerwińskiem.
W 1423 roku zostaje wydany STATUT WARCKI, Władysław Jagiełło - szlachta mogła wykupić majątki sołtysów "krnąbrnych i nieużytecznych" i sama wyceniała wartość sołectw; ograniczenie wychodźstwa chłopów ze wsi; taksy…
… kościelnym.
Rok 1410 - BITWA POD GRUNWALDEM
Rok 1454 - wybucha wojna 13 - letnia. Pokolenie grunwaldzkie to ostatnie pokolenie szlachty rycerskiej.
Statuty Nieszawskie - ograniczenie władzy królewskiej.
W roku 1530 do Zygmunta Starego przylgnął przydomek „Stary:.
W 1505 - konstytucja "Nihil novi"
anulowanie przywilejów Senatu z 1501; nowe prawa i podatki mogą być stanowione tylko za zgodą Sejmu i Senatu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz