Dagmara Nowak-Senderowska - strona 2

Pomiar parametrów oświetlenia - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 280
Wyświetleń: 952

Wydział Górniczy Gr 3 Temat: Pomiar parametrów oświetlenia . Data wykonania Data oddania: 20.04.99 Ćwiczenie nr 5 I. Wstęp: Zmysł wzroku w wyniku odbioru promieniowania elektromagnetycznego w pewnym zakresie długości fali zapewnia człowiekowi odbiór około 80% informacji z otaczającego środow...

Pomiar stężenia gazów- sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2457

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA w Krakowie LABORATORIUM Z BHP Temat: Pomiar stężenia gazów. 1. Wstęp teoretyczny Powietrzem kopalnianym nazywamy mieszaninę gazów i par która wypełnia podziemne wyrobiska górnicze, niezależnie od składu chemicznego tej mieszaniny. Powietrze sprowadzane szybami wdechowym...

Pomiar zapylenia - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1855

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA w Krakowie LABORATORIUM Z BHP Temat: Pomiar zapylenia. 1. Wstęp teoretyczny Główną i najbardziej niebezpieczną drogą atakowania przez pył organizmu człowieka jest układ oddechowy. Powierzchnia pęcherzyków płucnych wynosi około 90 m2, a grubość pęcherzyków od 1 do 4 µm. ...

Pomiary parametrów oświetlenia 2 - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2457

Wydział Górniczy Gr 1 Temat: Pomiar parametrów oświetlenia . I . Wykonanie ćwiczenia Pomiar natężenia oświetlenia Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia Nr stanowiska pomiarowego Natężenie oświetlenia [lx] 1. 850 620 2. 70...

Pomiary hałasu i wibracji - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1302

POMIARY HAŁASU I WIBRACJI. Pomiary hałasu. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8h dnia pracy Lex8h (nie powinien przekraczać 85 dB). LAeq,Te - równoważny poziom dźwięku [dB] Te - czas ekspozycji w ciągu dnia roboczego [s] To - czas ...

Wibracje - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

WSTĘP Wibracją nazywamy takie drgania, które oddziaływują na człowieka przez bezpośredni kontakt z jego ciałem drgającego elementu maszyny, narzędzia lub urządzenia. Wielkość określającą liczbę pełnych drgań zachodzących w czasie 1 sekundy nazywamy częstotliwością i wyrażamy ją w cyklach na sekundę...

Wybuch 2 - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 91
Wyświetleń: 749

BHP WYBUCHY PYŁU WĘGLOWEGO WYKONALI: WSTĘP: Wybuchy gazów i pyłu węglowego należą do zasadniczych zagrożeń w górnictwie węglowym. Wybuchowość pyłu węglowego można badać bezpośrednio w wyrobiskach lub w laboratoriach. Wyniki badań różnią się jednak bardzo od siebie. Najlepsze wyniki dają doświadcz...

Wybuchy pyłu węglowego - sprawozdanie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Dagmara Nowak-Senderowska
 • Ergonomia i BHP
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2807

WYBUCHY PYŁU WĘGLOWEGO 1. Wyznaczanie najmniejszego stężenia wybuchowego pyłu węglowego. W doświadczeniu wykorzystaliśmy 4 próbki pyłu węglowego o masach: m1=1000 mg m2= 200 mg m3= 100 mg m4= 3500 mg W przypadku 3 pierwszych próbek nastąpił wybuch. Natomiast przy masie 3500 mg (próbka nr 4 ) wy...