Communio et progressio III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Communio et progressio III - strona 1  Communio et progressio III - strona 2

Fragment notatki:

Communio et progressio- cz. III
III. Działalność Katolików w dziedzinie śsp
Sobór Watykański II nawołuje i zachęca katolików, by ściślej, gorliwiej i bardziej świadomie traktowali nowe obowiązki i funkcje, jakie nakładają na niego śsp.
Katolicy, podejmując odpowiedzialność w dziedzinie środków przekazu i wykonując swoje zadanie fachowo, nie tylko doskonale wywiązują się ze swych obowiązków zawodowych, ale nadto spełniają swą chrześcijańską misję w Kościele.
Ponadto poza dawaniem tego podstawowego świadectwa swoją pracą oraz jako członkowie stowarzyszeń niemających charakteru religijnego, będą mogli reprezentować opinię katolicką na temat wszystkich zagadnień nurtujących społeczeństwo.
Równocześnie przyczynią się do tego, że autorzy i informujący nie pominą aktualnych wydarzeń religijnych, które mają oddźwięk w społeczeństwie, ułatwiając im wydobycie na jaw religijnej strony wszelkiego rodzaju wydarzeń.
Jest rzeczą oczywistą, że katolicy winni być wszędzie obecni nie w celu przewodzenia i rozkazywania, ale w celu rzetelnego wykonywania pracy, której jakość pozyska im sympatię kolegów.
Kandydaci do kapłaństwa, zakonnicy i zakonnice kształcący się w seminariach i domach formacji powinni należycie zrozumieć społeczną doniosłość środków przekazu, ale także zapoznać się z ich techniką, by nie pozostać z dala od życia i nie utracić zdolności podejmowania prac apostolskich na właściwym poziomie.
Nadto księża i zakonnicy powinni wiedzieć:
- w jaki sposób kształtują się dziś opinie, nastawienia i sposoby reagowania,
- w jaki sposób zależą one od czasu i okoliczności, ponieważ słowo Boże jest głoszone dzisiejszym ludziom, a środki przekazu stanowią w tym względzie bardzo istotną pomoc.
Opinia publiczna i wzajemny dialog w życiu kościoła:
Kościół istnieje w społeczeństwie, dlatego musi istnieć między nimi dialog.
Dialog w życiu kościoła:
- dialog w Kościele,
- dialog Kościoła ze światem.
Dialog w Kościele:
- katolik musi być świadomy swojej wolności w wypowiadaniu myśli,
- prawdy wiary nie są niezmienne, nie podlegają dowolnej interpretacji, ale Kościół musi dostosować głoszenie prawd wiary do współczesnych czasów.
Inne uwagi dotyczące dialogu w Kościele:
- każdemu z wiernych przysługuje prawo zaznajomienia się z tym wszystkim, co mu jest potrzebne do aktywnego udziału w życiu Kościoła,
- normalny bieg życia i działalności Kościoła wymaga ustawicznego przepływu informacji pomiędzy władzami Kościelnymi, instytucjami katolickimi i wiernymi. Do tego zaś potrzebne są różne odpowiednio uposażone instytucje, przedstawicielstwa, oficjalni informatorzy, tłumacze, biura prasowe, rady duszpasterskie.


(…)

… dysponują takimi ułatwieniami i taką aparaturą techniczną dzięki której można przedstawić omawiany temat w sposób artystyczny, atrakcyjny i nowoczesny. Z samej swej istoty środki przekazy społecznego zdolne są przyczynić się do odnowy całego nauczania religijnego i dopomóc nauczycielom.
Działalność katolików w konkretnych mediach:
- prasa: publicystyka uzupełnieniem środków przekazu, wyrasta zmysł…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz