Communio et progressio

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Communio et progressio - strona 1

Fragment notatki:

NAUKA KOŚCIOŁA O MEDIACH Communio et progressio- papieska rada ds. śsp- 1971- część II
Część II- środki społecznego przekazu w społeczeństwie ludzkim
Opinia publiczna
Prawo do otrzymywania informacji i do udzielania ich
Wychowanie, kultura i rozrywka
Sztuka
Reklama
Wprowadzenie: ŚSP- korzyści:
- łączą ludzi ponad granicami wzniesionym przez okoliczności czasu i miejsca, dlatego są czynnikiem mocniejszego i większego zbliżenia (np. śmierć Jana Pawła II),
- dzięki nim poszczególne wiadomości obiegają ziemię i pozwalają ludziom dokładniej śledzić życie i wydarzenia współczesnego świata (np. skok z kosmosu),
- przynoszą korzyść w nauczaniu na wszystkich poziomach (np. ulica sezamkowa)
- służą do walki z analfabetyzmem, jak również ułatwiają podjęcie nauki i kontynuowanie jej (np. w Afryce),
- przywracają im wolność, zwłaszcza w mało rozwiniętych częściach świata,
- zaprowadzają większą równość między ludźmi i bronią jej w tym sensie, że wszyscy członkowie społeczeństwa bez różnicy mogą korzystać z dóbr duchowych i rozrywek,
- wzbogacają umysły
- dzięki śsp obywatele szybko zapoznają się i przyjmują nowoczesny styl życia.
Wniosek: Środki społecznego przekazu są bardzo ważnymi czynnikami postępu (CP, 21)
Ważne pytania:
W jaki sposób zapewnić właściwą ocenę i przyjęcie wiadomości, które bez przerwy przychodzą w takiej obfitości i często są podawane w nieładzie i rozpowszechnianie z dużym pośpiechem?
Jak w pluralistycznym społeczeństwie rozróżnić prawdę od fałszu, uczciwość od przewrotności?
Jak przeszkodzić opanowaniu środków przez małą grupę ludzi, którzy mogliby uniemożliwić prawdziwy dialog i jedność w społeczeństwie?
Skoro przekaz skłania często do „wyjścia poza” i do marzeń, to co należałoby zrobić, by środki przekazu nie odwracały człowieka od rzeczywistości życia?
Jak przeciwstawić się, by ludzie pod wpływem środków przekazu nie oddawali się bezczynności i opieszałości?
Kto ponosi winę za pomniejszanie zasad moralnych w śsp? (CP, 22): Media? Społeczeństwo?
Jak pomóc? Konieczna jest współpraca rodziców, nauczycieli, duszpasterzy, śsp, wszystkich, którzy są odpowiedzialni za wspólne dobro (- będzie to w ettatis novae)
Część II: Srodki społecznego przekazu w
(o opinii publicznej tylko w cp)
Definicja Piusa XII o opinii publicznej:
Pius XII określił opinię publiczną jako pewnego rodzaju obraz głosu, dzięki któremu wydarzenia i okoliczności znajdują powszechne i prawie spontaniczne odbicie w umysłowości i osądzie ludzi.

(…)

…, ale i z drugiej strony tak, by odbiorcy nabrali do tego obrzydzenia
3. Wychowanie, kultura, rozrywka
- media powinny być narzędziem edukacji i wychowania, mogą uzupełniać metody nauczania i doskonalenia zdobytych wiadomości.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz