Barbara Łach

note /search

Leasing - skrypt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1673

WSTĘP Leasing jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem w Polsce i zyskuje coraz większą popularność wśród naszych przedsiębiorstw. Dzieje się tak dlatego, że jest on jednym z nowszych źródeł pozyskiwania kapitału, bez którego firma nie mogła by rozszerzać swojej działalności. Spopularyzowanie le...

Leasing jako forma zewnętrznego finansowania działalności przedsiębior...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1512

Leasing WSTĘP Celem działalności gospodarczej każdego człowieka jest maksymalizacja bogactwa, celem zaś działania każdego podmiotu gospodarczego jest maksymalizacja wartości podmiotu, dzięki której następuje maksymalizacja bogactwa właścicieli. Fundusze i kapitały stanowiące wewnętrzne źródło fina...

Finanse przedsiębiorstw - Instrumenty pochodne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1064

SPIS TREŚCI Rynek instrumentów pochodnych w Polsce znajduje się dopiero w bardzo wczesnej fazie rozwoju, należy jednak oczekiwać, że w niedalekiej przyszłości nastąpi znaczny postęp w tym zakresie. Odgrywają one na współczesnych rynkach kapitałowych coraz większą rolę i z powodzeniem zastępują tr...

Finanse przedsiębiotstw. Istota kapitału własnego

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

Istota kapitału własnego 1. Wstęp. Kapitały własne odgrywają istotną rolę w finansowaniu bieżącej i przyszłej działalności każdego przedsiębiorstwa. Wypracowany zysk netto zwiększa wartość (kwotę) kapitału własnego, a zaistniała strata - obniża ich wysokość. Wysokość kapitału własnego powinna b...

Międzynarodowe rynki kapitałowe-źródło finansowani

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

I. MIĘDZYNARODOWY RYNEK KREDYTOWY - ISTOTA W obrotach krajowych i zagranicznych występują różnego rodzaju transakcje kredytowe (zawierane między dłużnikami i wierzycielami), oraz kredyty o szerokiej gamie rodzajowej. Według celu, na jaki udziela się kredyt rozróżniamy kredyty obrotowe, inwestycyj...

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1715

Zarządzanie w artością p rzedsiębiorstwa Zarządzanie wartością firmy definiuje się jako zespół działań zorientowa­nych na korzystną zmianę czynników podwyższających aktywa firmy oraz kreujących programy restrukturyzacji, zwiększające efektywność zużycia zasobów i spełnienie oczekiwań klientów, a ...