Artur Mucha

Chemia organiczna - wykład 7

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Artur Mucha
 • Chemia organiczna
Pobrań: 616
Wyświetleń: 833

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : metody identyfikacji związków organicznych, spektometria mas, obraz widma masowego, pasmo izotopowe...

Chemia organiczna - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Artur Mucha
 • Chemia organiczna
Pobrań: 546
Wyświetleń: 840

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : konformacje alkanów, konformacje butanów, konformacja Fishera, konformacja Newmana (…) …Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : konformacje

Chemia organiczna - wykład 4 - reaktywność

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Artur Mucha
 • Chemia organiczna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 721

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : reakcje związków organicznych, chlorowocopochodne, reaktywność, postęp reakcji, konsekwencje stereochemiczne...

Chemia organiczna - wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Artur Mucha
 • Chemia organiczna
Pobrań: 497
Wyświetleń: 924

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : alkany, reakcje związków organicznych, alkeny, dieny, reaktywność alkenów...

Chemia organiczna - wykład 6

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Artur Mucha
 • Chemia organiczna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 833

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : związki aromatyczne, uwodornienie benzenu, geometria benzenu, budowa elektronowa benzenu...

Chemia organiczna - wykład 8

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Artur Mucha
 • Chemia organiczna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 819

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : nomenklatura aldehydów, metody otrzymywania aldehydów i ketonów, właściwości fizykochemiczne, właściwości kwasowo-zasadowe...

Chemia organiczna - wykład 9

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Artur Mucha
 • Chemia organiczna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 847

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : kwasy karboksylowe, budowa elektronowa, inne pochodne, nomenklatura kwasów, właściwości fizykochemiczne...

Chemia organiczna - wykład 10

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Artur Mucha
 • Chemia organiczna
Pobrań: 392
Wyświetleń: 714

Notatka zawiera między innymi takie zgadanienia jak : aminy, budowa elektronowa, rzędowość, nomenklatura, aminy aromatyczne...

Chemia organiczna - wykład 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Artur Mucha
 • Chemia organiczna
Pobrań: 567
Wyświetleń: 861

Notatka zawiera między innymi takie zagadnienia jak : izomeria, alkany, przestrzenna budowa związków organicznych, enacjomery...