A. Pomorska - strona 3

Finanse przedsiębiorstw - wykład 1(sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Wykład 1, (sem II) WYKŁAD I Finanse - zasoby pieniężne, definicja dynamiczna - strumienie pieniężne, specjalny rodzaj struktury ekonomicznej zachodzący przy obrocie towarami za pomocą pieniędzy. Gromadzenie, podział i wydatkowanie zasobów pieniężnych Gospodark...

Finanse przedsiębiorstw, Wykład 4 (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Wykład 4 dochody i opłaty, (sem II) Dochody publiczne [budżetu] pochodzą z różnych źródeł - podatków i innych. Klasyfikacja dochodów: zasadnicze - nieodpłatne i odpłatne dochody te mają funkcję fiskalną. Pobierane są dla wpływów, cele pozafiskalne dla podmiotó...

Zasada jawności finansów publicznych - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1470

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Zasada jawności finansów publicznych , (sem. II) Zasada jawności finansów publicznych i jej przejawy w polskim systemie finansów publicznych Zapewnia ona powszechny dostęp obywatelom do najważniejszych informacji dotyczących wydatkowania publicznych pieniędzy i...

Zasady podatkowe Adama Smith'a (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1743

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Zasady podatkowe Adama Smith'a i Adolfa Wagnera, (sem. II) Zasady podatkowe Adama Smith'a i Adolfa Wagnera Zasady podatkowe wg Adama Smitha. I usystematyzowanie zasad podatkowych. Równość - tj. powsze...

Zasady ogólne finansów publicznych - omówienie(sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1246

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, zasady ogólne finansów publicznych , (sem II) ZASADY OGÓLNE FINANSÓW PUBLICZNYCH - KONSTYTUCYJNE - wytyczne z konstytucji - z treści ustawy o finansach publicznych Postulaty teorii pod adresem praktyki finansowej mające na celu zapewnienie prawidłowo działając...

Źródła budżetu państwa - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Źródła budżetu państwai źródła dochodów budżetu gmin , (sem. II) Niepodatkowe źródła budżetu państwa Dywidendy, wpłaty z zysku NBP, cła, dochody jednostek budżetowych, wpłaty jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe dochody niepodatkowe. Główne źródła doc...