A. Pomorska - strona 2

Państwowe fundusze celowe - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Panstwowe fundusze celowe, wieloletni plan finansowy państwa , (sem. II) Państwowe fundusze celowe- zalety i wady Zalety funduszu celowego: Ciągłość finansowania oznaczonych zadań publicznych. Z końcem roku budżetowego nie wygasają upoważnienia do wydawania śro...

Pojęcie i rodzaje polityki finansowej państwa(sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Pojęcie i rodzaje polityki finansowej państwa i gł instrumenty polityki fiskalnej, (sem II) Pojęcie i rodzaje polityki finansowej państwa Polityka finansowa - świadoma działalność organów i instytucji państwa, polegająca na określaniu celu swojej działalności or...

Przedmiot podatku a podstawa jego wymiaru - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1127

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Przedmiot podatku a podstawa jego wymiaru, (sem. II) Przedmiot podatku a podstawa jego wymiaru; różnice między tymi dwoma pojęciami na przykładach konkretnych polskich podatków Podstawa opodatkowanie ...

Skala a stawka podatkowa - omówienie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Skala a stawka podatkowa; rodzaje skal, skala progresywna i proporcjonalna, (sem. II) Skala a stawka podatkowa; rodzaje skal Skala podatkowa to wzór wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizy...

Wykład 5 podatki, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Wykład 5 podatki, (sem II) Podatek - świadczenie zasadnicze, nieodpłatne [nie ma ekwiwalentu], bezzwrotne [raz pobrany nie jest zwracany], przymusowe [niezapłacony w terminie stwarza zaległość, egzekwowany karnie] , w zasadzie pieniężnym pobierany na rzecz państ...

Finanse przedsiębiorstw, Wykład 2, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Wykład 2, (sem II) WYKŁAD II Finanse publiczne - procesy związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków. KATEGORIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH: Dochody publiczne [podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysków przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek skarbu pa...

Rodzaje czynności bankowych i formy rozliczeń - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Rodzaje czynności bankowych i formy rozliczeń, (sem II) Rodzaje czynności bankowych w świetle ustawy prawo bankowe Usługi świadczone przez banki są na gruncie Prawa bankowego określane mianem czynności bankowych. Zgodnie z art. 5 Prawa bankowego czynności bankow...

Finanse przedsiębiorstwa - wykład(sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Wykład 3 , (sem II) Konstytucja chroni podstwowe interesy majątkowe i finansowe obywateli. - ochrona w systemie podatkowym - ochrona prawna własności -Nakładanie podatków wymaga ustawy -Określa warunki jakim musi odpowiadć treśc ustawy podatkowej - podmiot ...

Podatek a opłata - porówanie (sem. II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Podatek a opłata , (sem. II) Podatek a opłata; klasyfikacja opłat w Polsce Podatek w sensie ekonomicznym, podatek jest to ciężar, który ponoszą podmioty istniejące poza państwem lub inne związki publicznoprawne na rzecz tego państwa lub innego związku publicznop...

Sektor finansów publicznych - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • A. Pomorska
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

A.Pomorska, Finanse przedsiębiorstw, Sektor finansów publicznych i jednostki tego sektora, (sem II) Sektor finansów publicznych i jednostki tego sektora To zbiór państwowych i samorządowych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, finansowanych głównie lub ...