Zdania proste i złożone

Notatkę dodano: 10.05.2013,
Pobrań: 5,
Wyświetleń: 97
Podgląd dokumentu

Zdania proste i złożone Zdania proste Zdaniem prostym jest każde zdanie jednowyrazowe (np. „dnieje”, „grzmi”) i każde zdanie wielowyrazowe, którego elementami nie są zdania. Szczególne znaczenie mają tzw. zdania kategoryczne. Należą do nich takie zdania, jak: „Ziemia jest planetą”, „Słońce świeci”, „Słońce przyciąga Ziemię”, „Niektóre ptaki nie latają”, „Każdy metal jest pierwiastkiem chemicznym”, „ ż aden koziorożec nie fruwa”. Wspólną cechą tych zdań (to jest zdań kategorycznych) jest to, że dadzą się one rozłożyć na części, z których jedna jest funktorem zdaniotwórczym od nazw, a pozostałe części są nazwami. W klasycznej logice formalnej wyróżniało się pewne postacie zdań kategorycznych, które nazywa się „ klasycznymi zdaniami kategorycznymi”. Są to zdania, które dają się zapisać w następujących postaciach:

„Każde S jest P”,

„ ż adne S nie jest P”,

„Niektóre S są P”,

„Niektóre S nie są P”.

Podane zdania otrzymały odpowiednio następujące nazwy:

Zdania ogólno-twierdzące,

Zdania ogólno-przeczące,

Zdania szczegółowo-twierdzące,

Zdania szczegółowo-przeczące.

Do zdań kategorycznych jeszcze powrócimy. Teraz przejdziemy do zdań złożonych. Zdania złożone Zdania złożone zbudowane są z dwóch lub większej ilości zdań i łączących je funktorów. Niżej przedstawimy podstawowe postaci zdań złożonych. Występujące w tych postaciach litery „p” oraz „q” zastępują zdania proste.

1) Koniunkcja - p i q (czytamy: „p i q”)

Przykładem takiego zdania koniunkcyjnego (w skrócie: koniunkcji) jest: „pada deszcz i świeci słońce”. Koniunkcja powstaje przez połączenie zdań prostych spójnikiem „i”. W logice zamiast „i” używamy często znaku „”, który czytamy jako „i”. Koniunkcję zatem zapiszemy następująco: p  q Wartość logiczna koniunkcji wiąże się z wartością logiczną tworzących ją zdań. Koniunkcja jest prawdziwa wtedy i tylko wtedy, gdy oba zdania są prawdziwe. W pozostałych przypadkach koniunkcja jest fałszywa. Zwykle przedstawia to się w postaci następującej: p q p  q 1 1 1

1 0 0

0 1 0

0 0 0 c yfry 1 i 0 oznaczają tu odpowiednio: 1 - zdanie prawdziwe, 0 - zdanie fałszywe. Zastosowany tu system oznaczania zdań za pomocą cyfr 1 i 0 nazywa się metodą zerojedynkową. 1 zawsze będzie oznaczało prawdę, a 0 - fałsz. 2) Alternatywa - p lub q (czytamy: „p lub q”)

Przykładem zdania alternatywnego jest zdanie: „pojadę autobusem lub pójdę pieszo”.