Zagrożenia górnicze - wykład

Notatkę dodano: 09.09.2013,
Pobrań: 26,
Wyświetleń: 425
Podgląd dokumentu

1. Wymień podstawowe zagrożenia górnicze pochodzenia naturalnego

- Zagrożenie metanowe

- Zagrożenie wyrzutami gazów i skał

- Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego

- Zagrożenie wodne

- Zagrożenie tąpaniami

2. Scharakteryzuj zagrożenie metanowe i podaj zasady jego zwalczania

Szkodliwe działanie metanu CH4 - jako gaz lżejszy od powietrza gromadzi się pod stropem wyrobiska, - wypiera tlen z atmosfery i czyni ją niezdatną do oddychania, - jest gazem palnym i w odpowiednim stosunku do powietrza daje mieszankę wybuchową

5% - 15% - zakres stężenia wybuchowego przy udziale tlenu powyżej 12% 9,5% - udział procentowy metanu przy którym następuje najsilniejszy wybuch

3. Aparatura stosowana do wykrywania zagrożenia metanowego

Metanomierze indywidualne, czujniki metanometrii automatycznej 4. Scharakteryzuj zagrożenie wyrzutami gazów i skał. Podaj kategorie zagrożenia i opisz profilaktykę jego zwalczania.

Przez wrzut gazów i skał należy uważać gwałtowne oraz niekontrolowane wrzucenie z calizny do wyrobiska mas skalnych połączone z równoczesnym wypływem gazów. Mogą występować wyrzuty dwutlenku węgla CO2 lub metanu CH4

Kategorie zagrożenia: Kategoria I - nie występują wyrzuty gazów, lecz stwierdzono w otworze badawczym nadciśnienie gazów CO2 - 0,3at, CH4 - 0,8 at, lub stwierdzono przynajmniej 1 wypływ gazu. Kategoria II - stwierdzono w otworze badawczym nadciśnienie gazów CO2 -powyżej 0,3 at, CH4 - powyżej 0,8 at, lub stwierdzono wyrzut skał o masie do 200 t Kategoria III - stwierdzono choćby jeden nietłumiony wyrzut gazów i skał w którym została wyrzucona skała o masie powyżej 200 t Kategoria IV - jeżeli istnieją warunki odpowiadającej Kategorii III, a zagrożenie występuje często i wydzielają się duże ilości gazów

Profilaktyka:

odprężanie pokładów zagrożonych wyrzutami prze wybranie sąsiednich pokładów

wykonywanie otworów odprężających

strzelanie odprężające

prowokowanie wyrzutów gazów i skał przez odpalanie zwiększonych ładunków materiałów wybuchowych

5. Podaj uproszczony schemat klasyfikacji pokładów węgla pod względem zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

6. Podaj profilaktykę zwalczania zagrożenia wybuchem pyłu węglowego

Profilaktyka:

opylanie wyrobisk pyłem kamiennym,

zraszanie wyrobisk,

budowa zapór przeciwwybuchowych a - pyłowe z pyłu kamiennego