Wymiana handlowa miedzynarodowa - wykład

Notatkę dodano: 01.05.2013,
Pobrań: 3,
Wyświetleń: 84
Podgląd dokumentu

06.11.12 Wpływ wymiany handlowej na dynamikę wzrostu gospodarczego Gospodarka otwarta: r=beta*i(k+z)(krajowe+zagraniczne)

Beta-średnia efektywność inwestycji, jeśli do beta dodamy zagraniczne zasoby( lepsze technologie, import lepiej wykształconej siły roboczej-menagerowie, zarządzający, import zagranicznych technik i metod zarządzania), dzięki takiemu importowi można znakomicie polepszyć efektywność gospodarowania. Proces inwestycyjny w kraju może zostać skrócony, a co za tym idzie może nastąpić szybszy wzrost nałożonego kapitału. Dany kraj może mieć problemy, ale nie zawsze, dziś jesteśmy światkami boomu inwestycyjnego w Chinach. Większość inwestycji realizowana jest w oparciu o projekty chińskie. Dla kraju małego i średniej wielkości ten problem jest bardzo ważny, zacofanie, które można rozwiązać poprzez import wyżej wymienionych czynników, co poprawia gospodarowanie w państwie. Rola współpracy wymiany międzynarodowej , zwiększenia składnika inwestycji. W gospodarce zamkniętej wielkość inwestycji zależy wyłącznie od krajowych oszczędności. W kraju słabiej rozwiniętym te oszczędności są zbyt małe a co za tym idzie inwestycje również są małe, a jak są niskie inwestycje to i tempo wzrostu gospodarczego jest niskie. Jest jeden sposób na powiększenie inwestycji w danym kraju. Poprzez import inwestycji zagranicznych. Pojęcie Oszczędności zagranicznych to wolne środki finansowe( kapitału), którymi dysponuje zagranica w danym momencie, te oszczędności zagraniczne dany kraj może wykorzystać, pożyczając je. Procesy gospodarowania maja to do siebie ze w 1 kraju występują w jednym cyklu nadwyżki finansowe, a w drugim kraju odczuwa się ich brak i niedosyt i rośnie na nie popyt. W związku tym w warunkach swobody przepływu środków i kapitału ma miejsce alokacja . W gospodarce gdzie ma miejsce nadwyżka kapitału, cena tego kapitału (stopa procentowa) jest niska. Jeżeli wśród nas nie byłoby kapitału, albo byłby on niewielki, to każda forma użyczenia pożyczki wiązałaby się z wysoką ceną. W gospodarce gdzie jest nadwyżka kapitału, jego cena jest niska, ale w gospodarce gdzie jest niedobór kapitału i środków finansowych, jego cena jest wyższa, (cena rozumiana jako stopa procentowa, czyli wynagrodzenie od kapitału). Może nastąpić przeniesienie kapitału z jednej gospodarki do drugiej, tam gdzie brakuje kapitału, to tam napływa kapitał z zagranicy pod postacią inwestycji zagranicznych. Napływ kapitału może być automatyczny albo stwarza się warunki specjalne. Kraj może pożyczyć kapitał innemu krajowi zwiększając stopę inwestycji. Wykorzystanie inwestycji z zagranicy to jedyny sposób na przezwyciężenie niskiej akumulacji wewnętrznej. Historyczny proces uprzemysłowienia wielu państw odbywał się w oparciu o import kapitału, klasycznym przykładem są USA. Po zakończeniu wojny secesyjnej, USA zaczęły się szybko rozwijać w oparciu o nakłady inwestycyjne, które pochodziły z Europy. Wykorzystanie zagranicznych inwestycji pozwala zwiększyć tempo wzrostu gospodarczego.