WYKORZYSTANIE TELEDETEKCJI SATELITARNEJ W BADANIACH ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO

Notatkę dodano: 04.05.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 179
Podgląd dokumentu

_ach. Notatka składa się z 1 strony.

WYKORZYSTANIE TELEDETEKCJI SATELITARNEJ W BADANIACH ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO.

CECHY ZDJĘĆ SATELITARNYCH:

SYNOPTYCZNOŚĆ, przy jednoczesnej dużej przestrzeni zdolności rozdzielczej zdjęć (duże obszary)

ZRÓŻNICOWANIE POZYSKANYCH INFORMACJI (wieloaspektowe sensory pomiaru)

ZRÓŻNICOWANIE DANYCH TELEDETEKCYJNYCH wynikających z przestrzennych i czasowych zmian elementów środowiska geograficznego

MAŁA ROZDZIELCZOŚĆ- duży obszar, mało szczegółów, duża częstość wykonywania zdjęć

ZDJĘCIA SATELITARNE W METEOROLOGII:

ZACHMURZENIE- mała rozdzielczość przestrzenna, duża częstotliwość obrazowanie

Typ chmury- chmura zbudowana z kropelek wody jest jaśniejsza od chmury zbudowanej z kryształków lodu

Różne odcienie bieli wskazują strukturę wysokościową chmur

DUŻA ROZDZIELCZOŚĆ PRZESTRZENNA, mała częstotliwość obrazowania pozwala na tworzenie obrazów synoptycznych, co daje możliwość analizowania:

Drogi cyklonów tropikalnych

Kierunku poruszania się tornad

Stref opadów śniegu

Rozkład temperatur na powierzchni ziemi (promienie podczerwone)

Zawartość CO2, ozonu w pionowym i poziomym układzie

Zanieczyszczenia środowiska (pożary, ropa, dymy- zima)

Żywioły- powodzie, susze, szarańcze, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów

ZDJĘCIA SATELITARNE W ROLNICTWIE I LENNICTWIE:

Rozmieszczenie gleb- kartowanie gleb (sensory termalne, mikrofalowe, radarowe umożliwiają identyfikację typu gleb)

Identyfikacja gleb

Prognozowanie zbiorów

Ocena wielkości zbiorów

Inwentaryzacja gatunków drzew

Wielkość plonów

Analiza uszkodzenia drzewostanu (promieniowanie podczerwone)

ZDJĘCIA SATELITARNE W HYDROLOGII I OCEANOGRAFII

Charakterystyka jakościowa (fizyczna, chemiczna, biologiczna)

Charakterystyka ilościowa (gęstość sieci rzecznej, rozmieszczenie jezior, mórz, rozmieszczenie i zmienność pól śniegowych i lodowców)

Reżim powodziowy- powodzie i zasięg fali powodziowej

Stadium zaniku jezior (stan mineralny i bakteriologiczny)