Wykład - władza polityczna, funkcje władzy

Notatkę dodano: 21.08.2013,
Pobrań: 12,
Wyświetleń: 137
Podgląd dokumentu

WŁADZA POLITYCZNA
Funkcje władzy obrona ładu i gwarancja bezpieczeństwa
rozstrzyganie konfliktów
rozdziela dobra , czyli zajmuje się dystrybucja dóbr
stawia zadania do wykonania
reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej
inicjuje , albo zapobiega zmianom
władza polityczna - (wg Johna Locke) - jest to uprawnienie do tworzenia praw włącznie z karą śmierci i wszystkimi innymi karami w celu określenia i zachowania własności , a także użycia siły społeczności do wykonania tych praw oraz obrony wspólnoty przed zagrożeniem publicznym , a wszystko to dla dobra publicznego . cechami władzy są ;
suwerenność zewnętrzna suwerenność wewnętrzna
istnieją trzy rodzaje władzy ;
Sprawowana
Kontrolowana
Realna
Sfera polityczna - jest to co dotyczy relacji między podmiotami politycznymi . Sfera polityczna żywi się sfera ekonomiczną. Relacje zależą od systemu politycznego .
SUWERENNOŚĆ - atrybut władzy państwowej odróżniający ją od innych systemów władzy publicznej i niepublicznej . Jest to władza nieograniczona , ciągła , niezbywalna i bezwarunkowa , której treść wyraża się w uprawnieniu do stanowienia prawomocnych rozkazów .
LEGITYMIZACJA - uprawomocnienie władzy
POLITYKA A PRAWO
Prawo - norma , która reguluje zachowania ludzi
Samo prawo w polityce nic nie znaczy , dopóki nie będzie władzy. Prawo może ograniczyć inna władza . Relacja władza - prawo zależy od systemu politycznego Pojecie administracji
Administracja - zarządzanie masami ludzkimi w celu zapewnienia porządku . Wprowadzanie w życie decyzji określonej władzy