Wykład - władza polityczna, funkcje władzy

Notatkę dodano: 21.08.2013,
Pobrań: 12,
Wyświetleń: 137
Podgląd dokumentu

WŁADZA POLITYCZNA

Funkcje władzy obrona ładu i gwarancja bezpieczeństwa

rozstrzyganie konfliktów

rozdziela dobra , czyli zajmuje się dystrybucja dóbr

stawia zadania do wykonania

reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej

inicjuje , albo zapobiega zmianom

władza polityczna - (wg Johna Locke) - jest to uprawnienie do tworzenia praw włącznie z karą śmierci i wszystkimi innymi karami w celu określenia i zachowania własności , a także użycia siły społeczności do wykonania tych praw oraz obrony wspólnoty przed zagrożeniem publicznym , a wszystko to dla dobra publicznego . cechami władzy są ;

suwerenność zewnętrzna suwerenność wewnętrzna

istnieją trzy rodzaje władzy ;

Sprawowana

Kontrolowana

Realna

Sfera polityczna - jest to co dotyczy relacji między podmiotami politycznymi . Sfera polityczna żywi się sfera ekonomiczną. Relacje zależą od systemu politycznego .

SUWERENNOŚĆ - atrybut władzy państwowej odróżniający ją od innych systemów władzy publicznej i niepublicznej . Jest to władza nieograniczona , ciągła , niezbywalna i bezwarunkowa , której treść wyraża się w uprawnieniu do stanowienia prawomocnych rozkazów .

LEGITYMIZACJA - uprawomocnienie władzy

POLITYKA A PRAWO

Prawo - norma , która reguluje zachowania ludzi

Samo prawo w polityce nic nie znaczy , dopóki nie będzie władzy. Prawo może ograniczyć inna władza . Relacja władza - prawo zależy od systemu politycznego Pojecie administracji

Administracja - zarządzanie masami ludzkimi w celu zapewnienia porządku . Wprowadzanie w życie decyzji określonej władzy