Wykład - praca impulsowa tranzystora bipolarnego

Notatkę dodano: 19.08.2013,
Pobrań: 3,
Wyświetleń: 237
Podgląd dokumentu

Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej

Laboratorium Przyrządów Półprzewodnikowych

Wykonał Pirosz Paweł

Grupa 9

Ćw. nr 10

Prowadzący dr Bober

Praca impulsowa tranzystora bipolarnego

Data wykonania 99.03.31

Data oddania 99.04.14

Ocena WYKAZ PRZYRZĄDÓW :

Generator impulsowy

Multimetr cyfrowy V560

Oscyloskop dwukanałowy TEKTRONIX TDS210

Zasilacz P317

Tranzystor BC 211:

UCE0 = 40 [V]

UEB0 = 5 [V]

UCB0 = 80 [V]

ICmax = 1000 [mA]

Pa = 800 [mW]

h21E = 400 - 100

CEL ĆWICZENIA :

Poznanie własności tranzystora bipolarnego w warunkach pracy impulsowej. Pomiar czasów przełączania tranzystora bipolarnego podczas pracy impulsowej. Określenie wpływu warunków pracy na czasy przełączania.

PRZEBIEG ĆWICZENIA :

Pomiary wykonujemy w układzie pokazanym na rysunku poniżej.

Rys.1. Schemat układu pomiarowego

1. Wyznaczenie punktu pracy i parametrów statycznych tranzystora

Wartości użytych rezystorów wynoszą:

RB = 5,6 [kΩ]

RC = 470 [Ω]

Napięcie zasilające UCC ma wartość:

UCC = 14,43 [V]

Przy częstotliwości generatora 100 Hz i czasie trwania impulsu 1 ms określamy minimalną wartość napięcia wejściowego UA potrzebną do nasycenia badanego tranzystora (jest to taka wartość napięcia wejściowego, przy której napięcie na kolektorze tranzystora w chwili włączenia spada praktycznie do zera).

Wartość ta wynosi:

UA = 2,44 [V]

Napięcie kolektor - emiter tranzystora wynosi:

UCE = 14,2 [V]

Mając dane UA i przyjmując UBE = 0,7 V wyliczamy minimalny prąd bazy IBmin:

Podstawiając dane otrzymujemy:

Prąd kolektora obliczymy na podstawie zależności:

Podstawiając dane uzyskujemy:

Znając wartość IBmin oraz IC określamy współczynnik wzmocnienia tranzystora ze wzoru: