Wykład - mięśnie wdechowe i wydechowe

Notatkę dodano: 03.07.2013,
Pobrań: 9,
Wyświetleń: 713
Podgląd dokumentu

Mięśnie wdechowe i wydechowe

Unoszenie klatki piersiowej, powiększenie i zmniejszenie jej objętości jest możliwe dzięki działaniu mięśni oddechowych. - właściwe mięśnie oddechowe : biorą udział w oddychaniu podstawowym

- dodatkowe mięśnie oddechowe - włączają się do skurczu przy bardzo nasilonych ruchach oddechowych (hyperpnoë) :

1) m. mostkowo - obojczykowo - sutkowy

2) m. pochyłe szyi

3) m. piersiowy mniejszy

4) m. zębaty brzuszny

5) m. czworoboczne

6) m. prostowniki kręgosłupa

7) m. rozszerzające górne drogi oddechowe : m. skrzydeł nosa, m. dźwigacz podniebienia miękkiego i języczka, m. bródkowo - gnykowy

Mięśnie wdechowe

Mięśnie wydechowe

Przepona

M. międzyżebrowe zewnętrzne

M. proste brzucha

M. międzyżebrowe wewnętrzne

Przepona - jej ruch odpowiada za 75% zmian objętości klatki piersiowej podczas spokojnego wdechu. Przyczepia się u dołu klatki piersiowej, sklepia się nad wątrobą i w czasie skurczu porusza się w dół działając jak tłok. Odległość na jaką się porusza wynosi od 1,5cm do 7cm przy głębokim wdechu.

Składa się z trzech części: żebrowej, krzyżowej, środkowego ścięgna. Włókna cz. Krzyżowej przechodzą po obu stronach przełyku - mogą go uciskać w czasie skurczu.

Cz. Żebrowa i krzyżowa są unerwione przez różne części nerwów przeponowych i mogą kurczyć się oddzielnie.

M. międzyżebrowe zewnętrzne - biegną skośnie ku dołowi i w przód od żebra do żebra. Ich skurcz podnosi dolne żebra, wypycha to mostek ku przodowi (zwiększa się przednio-tylny wymiar KP)

M. międzyżebrowe wewnętrzne - kurcząc się mogą powodować wydech, ponieważ przebiegają ukośnie w dół i ku tyłowi od żebra do żebra i kurcząc się, pociągają kl. piersiową w dół.

M. gładkie oskrzeli - wspomagają oddychanie. W spoczynku odpowiednia wentylacja płuc może być utrzymana dzięki skurczom przepony albo dzięki skurczom samych mięśni międzyżebrowych zewnętrznych.

Typ brzuszny (przeponowy) oddychania - przewaga ruchów przepony dla wymuszenia ruchu powietrza w płucach.

Typ piersiowy (żebrowy) oddychania - przewaga ruchów mięśni klatki piersiowej.

Typ oddychania ulega zmianom, np.: u człowieka podczas spokojnego oddychania najczęściej występuje typ brzuszny, w nocy - typ piersiowy. W sytuacjach stresowych, podczas wysiłku - typ mieszany.

W młodości - dominuje typ piersiowy, później ulega zmianie na typ mieszany.