Wykład - definicja wywiadu

Notatkę dodano: 19.09.2013,
Pobrań: 4,
Wyświetleń: 211
Podgląd dokumentu

BADANIA MARKETINGOWE - WYKŁAD 8

Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak

Wywiad- metoda zbierania informacji źródeł pierwotnych oparta na procesie komunikowania się badacza i respondentem. Jest szczególnego rodzaju rozmową, której celem jest uzyskanie określonego zestawu informacji.

Rodzaje wywiadu:

1. Metoda ilościowa:

wywiad bezpośredni ( osobisty, indywidualny, kwestionariuszowy, face to face)

wywiad bezpośredni wspierany komputerem tzw. CAPI

wywiad telefoniczny

wywiad telefoniczny wspierany komputerem tzw. CATI

2. Metoda jakościowa:

zogniskowany wywiad grupowy

indywidualny wywiad pogłębiony

Cechy dobrego ankietera:

otwarty na innych

dobrze przygotowany do badania

potrafi zapanować nad sytuacją i pokierować badaniem

nie ocenia badanego ani jego zainteresowań i wypowiedzi

przestrzega zasad zadawania pytań i założonej procedury badania

wiernie i czytelnie zapisuje wypowiedzi respondentów

Wywiad bezpośredni:

Aby ułatwić respondentom dokonanie wyboru spośród możliwych odpowiedzi dość często przedstawia się je badanym na tzw. „Kartach respondenta”.

Pytania prekategoryzowane- są one zamknięte da ankietera, a otwarte dla respondenta.

„OMNIBUS”

wielotematyczne badania prowadzone metodą wywiadu osobistego

jest dostępne dla każdego

odejmuje wiele tematów

realizowane systematyczne w odstępach tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych, kwartalnych

realizowanych na dużych próbach

stosunkowo tanie

każde pytanie ma swoją określoną cenę

Przykłady:

omnibusy ogólne i wyspecjalizowane

omnibus młodzieżowy

omnibus młodych matek

business bus

Badania powtarzalne:

panelowe

trackingowe

Panel- stałą reprezentacja populacji paneralnej wybrana do wielokrotnych badań, powtarzanych w regularnych odstępach czasu, zwykle o tym samym zakresie przedmiotowym programie badań.

Cechuje je reprezentatywność próby badawczej i możliwość śledzenia zmian jakie zachodzą na rynku.

Ze względu na ciągłość badań:

panel stały (ciągły) np. Gusowski panel gospodarstw domowych

panel okresowy

Ze względu na sposób kontaktu z respondentem:

panel pocztowy

panel telefoniczny

panel internetowy

panel bezpośredni