Wykład - Anatomia radiologiczna czaszki

Notatkę dodano: 02.09.2013,
Pobrań: 4,
Wyświetleń: 418
Podgląd dokumentu

Anatomia radiologiczna czaszki

Głównymi wskazaniami do wykonania zdjęć czaszki i szkieletu twarzoczaszki są:

• Złamania szkieletu twarzoczaszki

• Złamania czaszki

• Badanie zatok szczękowych

• Choroby podstawy i sklepienia czaszki

• Zaburzenia SSŻ

Zdjęcie półosiowe czaszki (occipitomentale-potylicznobródkowe)

W tej projekcji uwidaczniany jest szkielet twarzy oraz zatoki szczękowe tak, aby uniknąć rzutowania kości podstawy czaszki.

Wskazania:

• Badanie zatok szczękowych.

• Wykrywanie złamań środkowej 1/3 twarzy (Le Fort I, Le Fort II, Le Fort III, kości jarzmowej, kompleksu nosowo sitowego, złamania oczodołu typu „blow-out”).

• Złamania wyrostka dziobiastego.

• Badanie zatok czołowych i sitowych.

• Badanie zatok klinowych.

Zdjęcie tylno-przednie czaszki (PA czaszki)

Ta projekcja ukazuje sklepienie czaszki, głównie kość czołową oraz szczękę i żuchwę.

Wskazania:

• Złamania sklepienia czaszki

• Badanie zatok czołowych

• Stany dotyczące czaszki, w tym:

- choroba Pageta

- szpiczak mnogi

- nadczynność przytarczyc

Zdjęcie boczne czaszki

Uwidacznia sklepienie czaszki i szkielet twarzy z boku. Wskazania;

• Złamania czaszki i podstawy czaszki.

• Złamania środkowej części twarzy, aby ukazać możliwe przemieszczenia szczęki ku dołowi i tyłowi.

• Badanie zatok czołowych, klinowych i szczękowych.

• Zmiany chorobowe sklepienia czaszki:

- choroba Pageta

- szpiczak mnogi

- nadczynność przytarczyc

Zdjęcie osiowe czaszki Submento-Vertex (SMV)

Projekcja ta ukazuje od dołu podstawę czaszki, zatoki klinowe oraz szkielet twarzy.

Wskazania:

• Zmiany uszkadzające/rozrostowe dotyczące podniebienia, okolicy kości skrzydłowej lub podstawy czaszki.

• Badanie zatok klinowych.

• Ocena grubości (przyśrodkowo-bocznej) tylnej części żuchwy przed osteotomią.

• Złamania luków jarzmowych.

- 1 -