Władza sądownicza

Notatkę dodano: 02.09.2013,
Pobrań: 6,
Wyświetleń: 196
Podgląd dokumentu

Wstęp do Prawa, Władza sądownicza
Pojęcie władzy sądowniczej oraz wymiaru sprawiedliwości:
Art. 10 ustęp 2: władza sądownicza sprawowana jest przez sądy i trybunały.
Art. 175: wymiar sprawiedliwości RP.
Władza sądownicza jest pojęciem szerszym - jest ona realizowana przez trybunały i sądy natomiast wymiar sprawiedliwości realizują tylko sądy.
Art. 175: Wymiar sprawiedliwości jest realizowany przez:
Sądy powszechne
Sądy administracyjne
Sądy wojskowe
Sąd Najwyższy
Inne organy nie są w konstytucji wymienione. Sądy są organami podstawowymi, pomocnicze względem nich są organy takie jak prokuratura, radcy prawni itp.
Sądy powszechne - ich hierarchia jest niezależna od struktury administracji kraju. Tworzą strukturę z trzech elementów:
Sądy rejonowe
Sądy okręgowe
Sądy apelacyjne
Art. 1 ustawy o sądownictwie mówi, że Sąd Najwyższy nie jest powszechny. Kompetencyjnie sądy powszechne zajmują się sprawami, które nie dotyczą dwóch pozostałych grup sądów.
Hierarchia:
Sąd rejonowy (najniżej w hierarchii):
Jest tworzony co najmniej dla jednej gminy (nie pokrywa się z siecią gmin.
Dominująca jest sytuacja, w której występuje jeden sąd dla kilku gmin, zdarzają się także przypadki 1 gminy posiadającej kilka sadów rejonowych. Łódź (sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi - Śródmieście, Bałuty, Polesie oraz sąd rejonowy dla Łodzi Widzew w Łodzi - Widzew, Górna).
Sąd okręgowy: Tworzony na obszarze właściwości co najmniej 2 sądów rejonowych. Struktura jest niezależna od siatki województw (od administracyjnego podziału).
W woj. Łódzkim znajdują się 3 takie sądy - Łódź, Sieradz, Piotrków Trybunalski.
Sąd apelacyjny:
Tworzony dla obszarów co najmniej 2 sądów okręgowych.
W Łodzi obejmuje on sąd okręgowy w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim oraz w Kaliszu.
Cechy sądownictwa:
Zasada instancyjności - prawo do skarżenia decyzji sądowych w sądach wyższej instancji. (konstytucja art. 87).
Zasada tworzenia wyspecjalizowanych organów.
Posługiwanie się przez organy specyficzną procedura (procedury karno-cywilne).
Funkcją procedur jest to, iż postępowanie zgodnie z ich zaleceniami ułatwia wydawanie orzeczeń sądowych.
Sądy wydają orzeczenia w imieniu RP (formuła oficjalna wyroku rozpoczyna się słowami: „W imieniu RP...”).
W zakresie orzecznictwa sądy są niezawisłe (administracyjnie natomiast podlegają ministerstwu sprawiedliwości). Dla zasady instancyjności charakterystyczne jest, że każda ze stron może zaskarżyć orzeczenie sądowe. Oznacza to konieczność istnienia drugiej instancji.