Władza sądownicza

Notatkę dodano: 02.09.2013,
Pobrań: 3,
Wyświetleń: 196
Podgląd dokumentu

Wstęp do Prawa, Władza sądownicza

Pojęcie władzy sądowniczej oraz wymiaru sprawiedliwości:

Art. 10 ustęp 2: władza sądownicza sprawowana jest przez sądy i trybunały.

Art. 175: wymiar sprawiedliwości RP.

Władza sądownicza jest pojęciem szerszym - jest ona realizowana przez trybunały i sądy natomiast wymiar sprawiedliwości realizują tylko sądy.

Art. 175: Wymiar sprawiedliwości jest realizowany przez:

Sądy powszechne

Sądy administracyjne

Sądy wojskowe

Sąd Najwyższy

Inne organy nie są w konstytucji wymienione. Sądy są organami podstawowymi, pomocnicze względem nich są organy takie jak prokuratura, radcy prawni itp.

Sądy powszechne - ich hierarchia jest niezależna od struktury administracji kraju. Tworzą strukturę z trzech elementów:

Sądy rejonowe

Sądy okręgowe

Sądy apelacyjne

Art. 1 ustawy o sądownictwie mówi, że Sąd Najwyższy nie jest powszechny. Kompetencyjnie sądy powszechne zajmują się sprawami, które nie dotyczą dwóch pozostałych grup sądów.

Hierarchia:

Sąd rejonowy (najniżej w hierarchii):

Jest tworzony co najmniej dla jednej gminy (nie pokrywa się z siecią gmin.

Dominująca jest sytuacja, w której występuje jeden sąd dla kilku gmin, zdarzają się także przypadki 1 gminy posiadającej kilka sadów rejonowych. Łódź (sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi - Śródmieście, Bałuty, Polesie oraz sąd rejonowy dla Łodzi Widzew w Łodzi - Widzew, Górna).

Sąd okręgowy: Tworzony na obszarze właściwości co najmniej 2 sądów rejonowych. Struktura jest niezależna od siatki województw (od administracyjnego podziału).

W woj. Łódzkim znajdują się 3 takie sądy - Łódź, Sieradz, Piotrków Trybunalski.

Sąd apelacyjny:

Tworzony dla obszarów co najmniej 2 sądów okręgowych.

W Łodzi obejmuje on sąd okręgowy w Łodzi, Sieradzu, Piotrkowie Trybunalskim oraz w Kaliszu.

Cechy sądownictwa:

Zasada instancyjności - prawo do skarżenia decyzji sądowych w sądach wyższej instancji. (konstytucja art. 87).

Zasada tworzenia wyspecjalizowanych organów.

Posługiwanie się przez organy specyficzną procedura (procedury karno-cywilne).

Funkcją procedur jest to, iż postępowanie zgodnie z ich zaleceniami ułatwia wydawanie orzeczeń sądowych.

Sądy wydają orzeczenia w imieniu RP (formuła oficjalna wyroku rozpoczyna się słowami: „W imieniu RP...”).

W zakresie orzecznictwa sądy są niezawisłe (administracyjnie natomiast podlegają ministerstwu sprawiedliwości). Dla zasady instancyjności charakterystyczne jest, że każda ze stron może zaskarżyć orzeczenie sądowe. Oznacza to konieczność istnienia drugiej instancji.