Wieże i maszty - omówienie

Notatkę dodano: 06.08.2013,
Pobrań: 34,
Wyświetleń: 360
Podgląd dokumentu

WIEŻE I MASZTY

• Charakterystyczną cechą budowli typu wieżowego i masztowego jest bardzo

duży stosunek wysokości do wymiarów poprzecznych i występujące w nich

stosunkowo małe siły pionowe.

• Budowle te są z reguły konstrukcjami przestrzennymi i stanowią konstrukcję

kratową lub walcową powłokę z blach.

• Budowle typu wieżowego są z reguły wolno stojące, natomiast budowle

masztowe utrzymywane są w pozycji pionowej za pomocą układu odciągów.

• Wieże są konstrukcjami utwierdzonymi w fundamencie i pracującymi jako

wsporniki obciążone poziomym działaniem wiatru i siłami skupionymi

pochodzącymi od anten lub sieci anten.

• Maszty są obciążone podobnie, lecz opierają się na fundamencie

przegubowo, a obciążenie poziome przenoszone jest przez odpowiednio

rozmieszczone liny odciągowe. Trzon masztu pracuje więc jako belka ciągła

oparta na sprężystych podporach, ściskana i zginana.

• Przykłady konstrukcji: wieża, komin, maszt z odciągami,wieża obserwacyjna

• Wieże oraz maszty radiowe i telewizyjne mają identyczne przeznaczenie,

służą do podtrzymywania anten.

• Wybór konstrukcji – maszt czy wieża – podyktowany jest zwykle takimi

względami, jak: wymagana wysokość, wielkość, rodzaj obciążeń oraz

terenowe warunki lokalizacji.

• Wysokość konstrukcji bywa bardzo znaczna, sięga 400 – 500 m, a nawet i

więcej. Maszt w Gąbinie miał 644 m.

• Specyficznymi obciążeniami wież i masztów są obciążenia:

oblodzeniem (sadzią ) i wiatrem.

• Obciążenie sadzią (oblodzeniem) występuje przy niewielkich mrozach

wskutek pokrywania się konstrukcji mokrym śniegiem lub zamarzającą

mżawką.Grubość pokrywy lodowej waha się w granicach 0,9 – 3,0 cm i

uzależniona jest od strefy klimatycznej dla śniegu. Wielkość obciążenia

i grubość sadzi podaje norma przedmiotowa PN-87/B-02013.

• Obciążenie wiatrem w przypadku budowli masztowych i wieżowych jest

obciążeniem decydującym o wymiarach przekrojów konstrukcji. Obciążenie

wiatrem ma charakter statyczny i dynamiczny. Przy ustalaniu obciążenia

konstrukcji zakłada się, że wiatr wieje poziomo w kierunku powodującym

najniekorzystniejsze obciążenie.Przykładowe kierunki działania wiatru dla

różnych przekrojów wież i masztów podano na rysunkach.

• Na rysunku przedstawiono

porównawczo obciążenia

wiatrem wieży, ustalone

według różnych norm

przedmiotowych, co

stwarza dodatkowe

trudności przy

projektowaniu konstrukcji.

• Obciążenie wyjątkowe. W masztach i wieżach niosących sieci antenowe

zachodzi niebezpieczeństwo zniszczenia konstrukcji wskutek rozluźnienia lub

zerwania się sieci po jednej stronie konstrukcji.

Konstrukcja wież

• Wieże spełniają bardzo różnorodne funkcje, najczęściej służą do

podtrzymywania sztywnych radiatorów fal krótkich lub anten fal ultrakrótkich,

rzadziej fal średnich.

• Wieże są znacznie cięższe od spełniających tę samą funkcję masztów; są

jednak bardziej sztywne, a ponadto zajmują mniejszą powierzchnię.

• Stalowe wieże są najczęściej konstrukcjami kratowymi przestrzennymi o

przekroju poprzecznym w kształcie wielokąta foremnego,