Umorzenie postępowania administracyjnego

Notatkę dodano: 23.05.2013,
Pobrań: 12,
Wyświetleń: 322
Podgląd dokumentu

Umorzenie postępowania administracyjnego Umorzenie i zawieszenie wykazują pewne podobieństwo procesowe, ale są to zupełnie inne instytucje. Umorzenie związane jest z rozstrzygnięciem.

Umorzenie - gdy z uwagi na wystąpienie przyczyn nieusuwalnych i trwałych nastąpi zakończenie czynności postępowania.

Istota umorzenia - zakończenie czynności postępowania w danej sprawie i w danej instancji, ponieważ umorzenie może nastąpić tak w pierwszej, jak i w drugiej instancji i trybach nadzwyczajnych. Od decyzji I. instancji o umorzeniu można wnieść apelację.

Mamy umorzenie: obligatoryjne, jeżeli wystąpi przesłanka je warunkująca,

fakultatywna, zawsze na wniosek strony. Umorzenie obligatoryjne, art. 105 § 1 Kpa Przesłanka: gdy bezprzedmiotowość postępowania,

brak przedmiotu postępowania, przedmiotem jest sprawa administracyjna.

Na sprawę administracyjną składają się pewne grupy elementów:

- elementy podmiotowe (strony),

- elementy przedmiotowe (podstawa prawna, podstawa faktyczna), z podstawy prawnej wynikają uprawnienie lub obowiązki, a z podstawy faktycznej całokształt stanu o charakterze prawotwórczym, uzasadniającym postępowanie. Zespół faktów uzasadniających to postępowanie.

Brak któregokolwiek elementu, to brak postępowania.

Umorzenie fakultatywne, art. 105 § 2 Kpa Błędnym wnioskiem jest, że przy współuczestnictwie.

Przesłanki:

wniosek strony o umorzenie (strony, która żądała wszczęcia),

ocena organu, że nie jest sprzeczne z interesem społecznym, brak sprzeciwu innych stron. Forma - in fine w art.105 § 1 w drodze decyzji o umorzeniu. I. instancja - odwołanie,

II. instancja - skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Skutki umorzenia - zakończenie czynności postępowania w danej sprawie w danej instancji,

- sprawa nie zostaje rozstrzygnięta co do meritum, to znaczy nie rozstrzyga się o sytuacji prawnej strony (stron) - nie daje się obowiązku/uprawnienia.

Daje się tylko wyraz, że z uwagi na trwałe i nieusuwalne przyczyny sprawa zostaje rozstrzygnięta tylko pod względem procesowym.

Zasada jest rozstrzyganie sprawy co do meritum, a umorzenie jest wyjątkiem.