Uklad wspólczulny- prezentacja

Notatkę dodano: 26.04.2013,
Wyświetleń: 140
Podgląd dokumentu

Notatka poruszamiędzy innymi zagdanienia takie jak: Acetylocholina- Powstaje z choliny, która przy użyciu nośników jest transportowana przez błonę neuronalną. W neuronie: cholina jest acetylowana do acetylocholiny (Ach) pod wpływem acetylotransferazy cholinowej (ChAT). Grupa acetylowa pochodzi z acetylo-coA
ChAT jest wydzielana w ciele neuronu, transportowana wzdłuż aksonu do zakończeń nerwowych, gdzie zachodzi synteza Ach. M1 – OUN, neurony obwodowe, komórki okładzinowe żołądka. M2 – m. sercowy, zakończenia presynaptyczne OUN i ObUN.