testy z finansów

Notatkę dodano: 09.10.2012,
Pobrań: 26,
Wyświetleń: 307
Podgląd dokumentu

....1.Klasyczne zasady budżetowe to zasady :

a) jedności, powszechności, szczegółowości

2.Zasady podatkowe wg. Smitha to:

a) Równości obciążenia podatkiem

b) Pewności podatku dla opodatkowanego

c) Dogodność

d) Taniość

3.Funkcje wydatków publicznych to funkcje:

a) Alokacyjna

b) Stabilizacyjna

c) Redystrybucyjna...

.....57.Gospodarka budżetowa to czynności związane z:

a) gromadzeniem l wydatkowaniem środków pieniężnych

58.Jednostka budżetowa to forma:

a) budżetowania brutto

59.Do podatków bezpośrednich zalicza się podatki:

a) dochodowe, majątkowe.....

....29. Prowizorium budżetowe ma formę:

a. rozporządzenia Ministra Finansów

b. ustawy

c. uchwały Rady Ministrów

d. uchwały Sejmu

30. Ogólny nadzór nad wykonywaniem budżetu państwu sprawuje

a. Sejm

b. NIK

c. Minister Finansów pod kontrolą Rady Ministrów

d. Rada Ministrów pod kontrolą Sejmu

31. Nota budżetowa jest to:

a. zarządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad i trybu opracowania projektu budżetu państwa

b. projekt budżetu państwa przed uchwaleniem przez Rade ministrów

c. projekt budżetu państwa przed uchwaleniem przez Sejm

d. szczegółowe propozycje Ministra Finansów do rządowego projektu budżetu

32. Kredyt budżetowy jest to:

a. pożyczka udzielona z budżetu państwa

b. pożyczka udzielona budżetowi przez bank

c. przesunięcie środków przez przez jednostkę budżetową innej jednostce

d. górna granica wydatków przeznaczonych w planie budżetowym na dany cel...

Odpowiedzi na pytania testowe 1.Klasyczne zasady budżetowe to zasady :

a) jedności, powszechności, szczegółowości

2.Zasady podatkowe wg. Smitha to:

a) Równości obciążenia podatkiem

b) Pewności podatku dla opodatkowanego

c) Dogodność

d) Taniość

3.Funkcje wydatków publicznych to funkcje:

a) Alokacyjna

b) Stabilizacyjna

c) Redystrybucyjna

4. Stawki akcyzy wahają się od:

a) 25% do 1900%

5.Wyjątkiem od zasady szczegółowości jest:

a) układ wykonawczy budżetu

6.VAT jest odmianą podatku:

a)pośredniego, obrotowego

7.Funkcje finansów wg. Musoprove'a to:

a) alokacyjna

b) redystrybucyjna

c) stabilizacyjna

8.Polski system finansów publicznych tworzą obecnie:

a) budżet państwa

b) budżety gminne

c) państwowe fundusze celowe

d) gospodarstwa pozabudżetowe

9.Obowiązek podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych jest:

a) powszechny

10.Do form gospodarki budżetowej l pozabudżetowej należą:

a) państwowe jednostki budżetowe

b) zakłady budżetowe

c) gospodarstwa pomocnicze l środki specjalne

d) państwowe fundusze celowe

11.Finanse zorientowane na przyrost dochodów l realizacji zysków to :

a) finanse prywatne

12.Gromadzenie środków finansowych i rozdział tych środków określonym podmiotom to:

a) funkcja redystrybucyjna

b) funkcja ekonomiczna

13.Uregulowania systemu budżetowego w Polsce znajdują się :

a) w prawie budżetowym

b) w konstytucji

14.Zasady budżetowe :

a) są wyrazem świadomości ludzkiej

b) mają charakter obiektywny

c) są pożądanym kierunkiem co do kształtu budżetu

15.Budżetowanie netto:

a) pojawia się w sferze usług materialnych

b) pojawia się w sferze gospodarki przed budżetowej

16.Podatek jest świadczeniem :

a) pieniężnym l przymusowym

b) powszechnym

c) bezzwrotnym

d) o charakterze ogólnym

17.Osoba zobowiązana do zapłacenia podatku to

a) podmiot podatku (bierny)

b) podatnik

18.Gdy tempo wzrostu stawki podatkowej jest szybsze od tempa wzrostu podstawy

opodatkowania mówimy :

a) o stawce progresywnej

19.W podatku dochodowym od osób fizycznych z reguły stosuje się:

a) stawki progresywne

b) kompozy