Temperatura - wykład

Notatkę dodano: 05.08.2013,
Pobrań: 3,
Wyświetleń: 164
Podgląd dokumentu

Temperatura- jest wielkością stałą wprost proporcjonalną do średniej energii kinetycznej ruchów cząstek danego ciała. Pomiar temperatury jest możliwy w wyniku przepływu ciepła pomiędzy przyrządem pomiarowym i miernikiem.

Przebieg miesięcznych temperatur i przestrzenny rozkład średnich temperatur w Polsce: Bez względu na położenie stacji zaznacza się roczny rytm okresowych zmian- najcieplejszym miesiącem w Polsce jest lipiec a najzimniejszym styczeń. Izotermy stycznia wskazują na występowanie w Polsce temperatur wyższych od -1,0 °C (okolice zlewu Szczecińskiego) oraz niższych od -5,0 °C (północno wschodnie obszary kraju i góry). Natomiast w lipcu zróżnicowanie temperatur powietrza jest znacznie mniejsze, od 18,5 °C na znacznej części obszaru Polski do 16,5 °C na wybrzeżu Bałtyku i obszarach górskich.

Zmienność temperatury okresowe- Duża rola przychodu energii słonecznej związana z kątem padania promieni słonecznych oraz długością dnia i nocy ma wpływ na dobowe przebiegi oraz średnie wartości temperatury. Zmiany takiego rodzaju nazywamy okresowymi.

Zmienność temperatury nieokresowe-adwekcje ciepłych lub chłodnych mas powietrza oraz zaburzenia w przeciętnym przebiegu bilansu całkowitego promieniowania, spowodowane zmianami zachmurzenia oraz opadami, są głównymi przyczynami, odmiennego od przeciętnych, przebiegów temperatury powietrza. Zamiany wywołane takimi czynnikami nazywamy nieokresowymi.

Przymrozki radiacyjne -związane z silnym wypromieniowaniem długofalowym i występuje na ogół lokalnie w formach terenu sprzyjających gromadzeniu się oziębionego powietrza.

Przymrozki adwekcyjne-spowodowane są napływem zimnych mas powietrza i obejmują duże obszary.

Efekt szklarniowy-W chłodny słoneczny dzień temperatura wewnątrz szklarni jest znacznie wyższa niż na zewnątrz. Dzieje się tak, ponieważ ściany szklarni działają w jedną stronę, jak zawory: szkło przepuszcza promieniowanie świetlne, ale zatrzymuje większość ciepła wewnątrz szklarni.

TEMPERATURA : Główne typy pionowego rozkładu temperatur przy powierzchni gleby. Typ insolacyjny - podczas dnia gdy powietrze nagrzewa się od powierzchni gleby jego temp zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości Typ radiacyjny - W nocy powierzchnia podłoża wypromieniowując ciepło do atmosfery silnie się ochładza. Temperatura powietrza przy powierzchni terenu osiąga wówczas swoje minimum natomiast w miarę oddalania się od powierzchni temp powietrza rośnie.Mamy wtedy do czynienia ze zjawiskiem inwersji termicznej. izotermia - stałość temp. powietrza przy wzroście wysokości lub podczas danego procesu atmosferycznego. Występuje gdy wartości całkowitego bilansu promieniowania są równe lub bliskie zeru i brak jest zróżnicowania temp powietrza.