Szacowanie opłacalności inwestycji

Notatkę dodano: 18.04.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 140
Podgląd dokumentu

METODY SZACOWANIA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Szacowanie cash flows. Przez Cash flows rozumie się strumienie gotówki generowane w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego, CF.

Dwa typy projektów. Projekt zwykły - konwencjonalny. Projekt niekonwencjona lny. Tab. #. Przykłady projektów niekonwencjonalnych i konwencjonalnych.

Nazwa

Cash flow w latach [zł]

projekt

0

1

2

3

4

5

W

-100 000

50 000

40 000

30 000

25 000

5 000

X

-100 000

-30 000

-20 000

50 000

150 000

200 000

Y

-80 000

60 000

-50 000

75 000

60 000 20 000

Z

-200 000 150 000

50 000

40 000

30 000

-20 000

P

-150 000

-20 000

-20 000

-25 000

-25 000

-30 000

Jednym z ważniejszych problemów jest szacowanie wielkości wydatków inwestycyjnych i rozłożenie ich w czasie. Schemat procesu szacowania wydatków przedstawia rysunek #.

Krok 1. Koszt nowego projektu (zakupu maszyn, urządzeń, budowy, itp.) plus koszty instalacji i plus koszty transportu PLUS Krok 2. Wzrost środków obrotowych żądanych w wyniku uruchomienia nowej inwestycji MINUS Krok 3. Wpływ ze sprzedaży aktywów istniejących - jeśli np. nowy projekt polega na wymianie starych aktywów. PLUS lub MINUS Krok 4. Podatki związane ze sprzedażą starych lub zakupem nowych aktywów. RÓWNA SIĘ Początkowy wypływ gotówki = NINV Rys. # Obliczanie NINV (net investment) - początkowy wypływ gotówki

Jeśli rozważany projekt inwestycyjny wymaga wypływów gotówki przez więcej niż jeden rok Obliczanie wartości obecnej nakładu inwestycyjnego dla projektu X.

rok

wypływ PVIF

PV(NINV)

0

100 000

1.0

100 000

1

30 000

0.909

27 270

2

20 000

0.826

16 520

143 790

Ogólnie Cash Flow oblicza się jako

CF = zysk po opodatk. + wydatki niegotówkowe (koszt amortyzacji)