Ważne! Ta strona wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i Regulaminie.

Szacowanie opłacalności inwestycji

Nasza ocena:

Pobrań: 2
Wyświetleń: 140

Pobierz ten dokument

przeglądaj dokument na swoim komputerze

lub wydrukuj i korzystaj w dowolnym miejscu

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


METODY SZACOWANIA OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Szacowanie cash flows. Przez Cash flows rozumie się strumienie gotówki generowane w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego, CF.
Dwa typy projektów. Projekt zwykły - konwencjonalny. Projekt niekonwencjona lny. Tab. #. Przykłady projektów niekonwencjonalnych i konwencjonalnych.
Nazwa
Cash flow w latach [zł]
projekt
0
1
2
3
4
5
W
-100 000
50 000
40 000
30 000
25 000
5 000
X
-100 000
-30 000
-20 000
50 000
150 000
200 000
Y
-80 000
60 000
-50 000
75 000
60 000 20 000
Z
-200 000 150 000
50 000
40 000
30 000
-20 000
P
-150 000
-20 000
-20 000
-25 000
-25 000
-30 000
Jednym z ważniejszych problemów jest szacowanie wielkości wydatków inwestycyjnych i rozłożenie ich w czasie. Schemat procesu szacowania wydatków przedstawia rysunek #.
Krok 1. Koszt nowego projektu (zakupu maszyn, urządzeń, budowy, itp.) plus koszty instalacji i plus koszty transportu PLUS Krok 2. Wzrost środków obrotowych żądanych w wyniku uruchomienia nowej inwestycji MINUS Krok 3. Wpływ ze sprzedaży aktywów istniejących - jeśli np. nowy projekt polega na wymianie starych aktywów. PLUS lub MINUS Krok 4. Podatki związane ze sprzedażą starych lub zakupem nowych aktywów. RÓWNA SIĘ Początkowy wypływ gotówki = NINV Rys. # Obliczanie NINV (net investment) - początkowy wypływ gotówki
Jeśli rozważany projekt inwestycyjny wymaga wypływów gotówki przez więcej niż jeden rok Obliczanie wartości obecnej nakładu inwestycyjnego dla projektu X.
rok
wypływ PVIF
PV(NINV)
0
100 000
1.0
100 000
1
30 000
0.909
27 270
2
20 000
0.826
16 520
143 790
Ogólnie Cash Flow oblicza się jako
CF = zysk po opodatk. + wydatki niegotówkowe (koszt amortyzacji)

(…)

…, P3, P4 ().
Rys. 8. Uwzględnienie  versus średni ważony koszt kapitału WACC
Przykład 7.8 na podstawie [48].
Firma TOR Corporation rozważa projekty inwestycyjne na przyszły rok. Po wstępnej selekcji, dalszej analizie są poddane inwestycje o takiej samej stopie ryzyka [48], dla których IRR jest większe niż 10%.
Tab. Projektowane inwestycje.
Nazwa projektu
Żądany kapitał inwestycyjny [mln…
… kapitału zgodne z istniejącą strukturą kapitału firmy.
Średni ważony koszt kapitału inwestycyjnego.
Najtańsza forma pozyskania kapitału inwestycyjnego W1 = = 12,5 mln. zł.
Na kwotę tę składa się:
5 mln. zł - kredyt bankowy (0.4), 1,25 mln. zł - akcje preferowane (0.1), reszta - 6,25 mln. zł - kapitał własny (0.5).
Średni ważony koszt 12,5 mln. zł kapitału inwestycyjnego wynosi
k(W1) = 0,40 * 5,4 % + 0,1 * 10 % + 0,5 * 15,6 % = 10, 96 %
Kapitał inwestycyjny przekraczający 12,5 mln. zł W2 = = 7,5 mln. zł
Na kwotę tę (zgodnie z celową strukturą finansowania) składają się: 3 mln. zł - kredyt bankowy (0.4) z 6 % kosztem, 0,75 mln. zł - akcje preferowane (0.1) z 10 % kosztem, 3,75mln. zł - środki obrotowe własne (0.5) z 15,6 % kosztem.
Średni ważony koszt kapitału W2 wynosi
k(W2) = 0,4 * 6 % + 0,1 * 10…
… Value)
4.Wewnętrzna stopa zwrotu, IRR (Internal Rate of Return)
5.Wskaźnik zyskowności, PI (Profitability Index).
1. Okres zwrotu
a) dla NCFi = const, i = 1,2,...,n
PB = NINV/NCF
b) dla różnych NCFi PB = t + (b-c)/d-c), gdzie
t- ostatni pełny rok, w którym skumulowana NCF jest mniejsza niż wydatek inwestycyjny,
b - wydatek inwestycyjny -NINV,
c - skumulowane wpływy gotówkowe w roku t,
d - skumulowane…
….
Wykonując symulację NPV zakłada się (lub estymuje) dla każdej zmiennej (lub wybranych) odpowiednie rozkłady prawdopodobieństwa. W wyniku symulacji otrzyma się
jako zmienną losową o wartości oczekiwanej oraz wariancji σ2NPV lub odchyleniu standardowym σNPV. Można również otrzymać odpowiednią dystrybuantę zmiennej losowej NPV.
Metoda uwzględniania β-ryzyka
Ri = Rf + βi (Rm - Rf)
Rozważmy 4 projekty P1, P2…
… % + 0,5 * 15,6 % = 11,2 %
Ponieważ są już wyczerpane możliwości korzystania z tańszych form finansowania, firma może uzyskać dowolną kwotę W3 kapitału inwestycyjnego po koszcie
k(W3) = 0,4 * 6 % + 0,1 * 10 % + 0,5 * 15,9 % = 11, 35 %.
Koszt planowanego kapitału ilustruje rys..
Rys. Koszt krańcowy kapitału inwestycyjnego.
II. Wyznaczenie optymalnego budżetu inwestycyjnego.
Rys.. Krzywa stopy zwrotu…

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

x