Statystyka

Notatkę dodano: 29.04.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 191
Podgląd dokumentu

60% ludzi mieszka w Azji (prawie 4 mld)

14% w Afryce (920 mln)

11% w Europie (730 mln)

8,5% w Ameryce Łacińskiej i Karaiby (550 mln)

5% w północnej Ameryce (330 mln)

0,5 % Oceania (34 mln)

Na innych kontynentach będzie rosła liczba ludności, w Europie będzie spadać.

Współczynnik dzietności:

Światowy - 2,7

Europa - 1,4

Afryka - 4,9

Azja i Ameryka Łacińska- 2,5

Ameryka Północna - 2,0

Oceania - 2,4

Społeczeństwo Europy generalnie się starzeje.

EUROPA:

Najbardziej ludne kraje:

Niemncy, (Turcja), Francja, Wielka Brytania, Włochy

Najmniej ludne:

(Islandia), Malta, Cypr, Estonia, Łotwa

Największa gęstość zaludnienia:

Malta, Holandia, Belgia

Najmniejsza:

Islandia, Norwegia, Finlandia, Szwecja

Europa: 15,7% to osoby do 15 roku, 17% powyżej 65 roku

Dodatnie saldo migracji:

Włochy, Hiszpania, UK,

Ujemne:

Niemcy, Polska, Litwa

Największy współczynnik dzietności:

Islandia, Irlandia, Francja, UK, Norwegia (od 2,1 do 1,9)

Najmniejszy:

Słowacja, Rumunia, Polska, Węgry (od 1,25 do 1,32)

Średni wiek urodzenia dziecka w UE to 28 lat.

Najwyższy współczynnik małżeństw:

Polska, Dania, Malta (6 - 6,8) Macedonia (7,2), Turcja (9)

Najniższy:

Słowenia, Luksemburg, Bułgaria (od 3 - 3,6)

Najwyższy współczynnik rozwodów:

Litwa, Czechy, Belgia (3 - 2,8)

Najniższy:

Włochy, Macedonia, Chorwacja, Słowenia (0,6 - 1,1)

Najdłuższe życie kobiet:

Hiszpania, Francja, Szwajcaria (ok. 84)

Najkrótsze:

Macedonia, Rumunia, Łotwa, Bułgaria (ok. 75)

Średnia w UE: 82

Najdłuższe życie mężczyzn:

Islandia, Szwajcaria, Lichtenstein, Szwecja (79)

Najkrótsze:

Litwa, Łotwa, Rumunia, Węgry (65)

Średnia w UE: 75

Największa ilość osób z zagranicy:

Niemcy, Hiszpania, UK

Najmniejsza:

Rumunia, Malta, Litwa

Najczęściej migrują osoby w wieku 15 - 39 lat.

Aplikacje o azyl, najwięcej:

Szwecja, Francja, UK, Grecja

Najmniej:

Islandia, Łotwa, Estonia

Najczęstsze przyczyny śmierci: nowotwory, choroby serca, wypadki

Więcej mężczyzn umiera na raka niż kobiet.

Więcej mężczyzn popełnia samobójstwa (najczęściej Litwa, Węgry, Estonia)

Mediana wieku w Europie to ok. 38 lat ( Afryka ok. 23 lata)

Średnia długość życia to 76 lat (ok. 49 lat)

POLSKA:

Więcej kobiet niż mężczyzn, ok. 43 roku życia wyrównuje się nadwyżka mężczyzn (w mieście szybciej).