Specjalne metody betonowania - omówienie

Notatkę dodano: 29.07.2013,
Pobrań: 3,
Wyświetleń: 212
Podgląd dokumentu

SPECJALNE METODY BETONOWANIA

Torkretowanie ( natrysk)

Narzucanie mieszanki betonowej na powierzchnię deskowania ( lub inne podłoże) pod dużym ciśnieniem

stosowane zwłaszcza do elementów cienkościennych o skomplikowanych kształtach

Sprzęt: torkretnica ( agregat natryskowy)

Dwie metody: na sucho - sucha mieszanka łączy się z wodą w dyszy natryskowej

na mokro - tłoczy się gotową mieszankę betonową

grubość warstwy natryskiwanej 1-3 cm, przerwy pomiędzy natryskiem warstw np. 24 godziny

Mieszanka betonowa o w/c =0,35-0,5, wysoki punkt piaskowy, maksymalne ziarno do 8 mm

BETONOWANIE POD WODĄ (ZAWIESINĄ)

Betonowanie przez rurę stale zanurzoną w mieszance.

W miarę podnoszenia się poziomu mieszanki w deskowaniu następuje podciąganie rury, ale tak aby stale była ona zanurzona w mieszance.

Ważne jest aby stale ta sama powierzchnia mieszanki betonowej stykała się z wodą - gwarantuje to niepogorszenie jakości mieszanki w wyniku kontaktu z wodą

Zastosowanie - konstrukcje pod wodą (hydrotechniczne), a także konstrukcje wykonywane przy wykorzystaniu zawiesiny bentonitowej - ściany szczelinowe: wykop wąskoprzestrzenny głęboki bez deskowania rozparty zawiesiną bentonitową, która pod wpływem parcia gruntu "sztywnieje" (tiksotropia) - betonuje się przez rurę zanurzoną w zawiesinie tak jak pod wodą Inne metody betonowania pod wodą

wprowadzanie mieszanki betonowej w pojemniku do wody i otwieranie dna pojemnika na spodzie deskowania

betonowanie w jednorazowej powłoce z tworzywa sztucznego zatopionej pod wodą - w czasie betonowania powłoka rozpościera się wypełniając mieszanką

betonowanie w kesonie - wypompowanie wody ze szczelnego deskowania - kosztowne

BETONOWANIE DWUETAPOWE

Metoda betonowania konstrukcji masywnych, np. hydrotechnicznych

Dwa warianty:

Podstawowy - deskowanie wypełniane kruszywem grubym (16 mm i większe), następnie wtłaczanie zaprawy o dobrej płynności, z kruszywem drobnym (ok. 10 razy mniejszym niż grube) - metoda ta może być także wykorzystana pod wodą

Wariant II - w formie umieszcza się zaprawę i do zaprawy wprowadza się kruszywo grube - wariant rzadko stosowany

BETONOWANIE MIESZANKĄ SAMOZAGĘSZCZALNĄ

Mieszanka super ciekła (odpowiedni stos okruchowy, dużo drobnych frakcji, domieszki hiperplastyfikujące) - mieszanka sama rozpływa się do poziomu wypełniając deskowanie i nie wymaga zagęszczania

Przerwy w betonowaniu

Betonowanie uznaje się za ciągłe jeśli przerwa w betonowaniu jest krótsza niż czas początku wiązania cementu w betonie (zazwyczaj do. Ok. 1,5 godziny)