Spalanie dyfuzyjne i kinetyczno-dyfuzyjne-opracowanie

Notatkę dodano: 19.08.2013,
Pobrań: 5,
Wyświetleń: 741
Podgląd dokumentu

Spalanie dyfuzyjne

Do palinka podawane jest wyłącznie paliwo, natomiast powietrze dopływa do powierzchni spalania z otoczenia wyłącznie na drodze dyfuzji. Mieszanie powietrza z paliwem zachodzi dopiero nad samym palnikiem. Najwolniejszy procesem w tego typ palnikach, który decydujący o długość płomienia i szybkości spalania jest proces dyfuzji utleniacza z paliwem.

Może być realizowane równie z przepływem laminarnym i turbulentnym (liczba Reynoldsa powyżej 2000-2200).

Długość płomieni dyfuzyjnych:

- współczynnik dyfuzyjności - wymiar palnika Z Prawa Ficka, strumień dyfuzji jest proporcjonalny do gradientu stężenia i przeciwnie proporcjonalne do długości, w której zachodzi dyfuzja

Współczynnik dyfuzji informuje nas jak szybko zachodzi zjawisko dyfuzji w mieszaninie. Na długość płomienia dyfuzyjnego wpływają następujące czynniki:

Wartość opałowa i teoretyczna wartość zapotrzebowania powietrza do spalania

Prędkość wypływu gazu

Zawirowanie strug paliwa i powietrza

Stosujemy je w piecach przemysłowych. Nie ma zagrożenia związanego z cofnięciem się płomienia do palnika. Spalanie kinetyczno-dyfuzyjne

Ilość powietrza podawana wraz z paliwem jest z niedomiarem powietrza na poziomie 30-40% potrzebnego do teoretycznego, stechiometrycznego spalenia paliwa, natomiast pozostała część powietrza dopływa do paliwa na drodze dyfuzyjnej, ten typ spalania realizują tzw. palniki inżektorowe, są powszechnie stosowane w kotłach o mocy nieprzekraczającej 60-80kW głównie na paliwa gazowe. Palniki te są narażone na cofnięcie się jak i na oderwie płomienia od palnika.