Skrzyżowania i ronda - omówienie

Notatkę dodano: 06.06.2013,
Pobrań: 8,
Wyświetleń: 258
Podgląd dokumentu

1    Skrzyżowania i węzły - III rok  Program  A. SKRZYŻOWANIA  1.  Klasyfikacja skrzyżowao pod względem: .  Elementy skrzyżowania. Dane do  projektowania; natężenie, prędkośd, miarodajny pojazd i inne.    2.  Ogólne wymagania dotyczące wyboru, projektowania i eksploatacji skrzyżowao :  (a)  Bezpieczeostwo  ruchu  (brd);  (b)  Sprawnośd  (przepustowośd,  straty  czasu,  zatrzymania  i  inne mierniki); (c) ekonomiczne (koszty inwestycyjne, koszty ruchu, utrzymania); (d)  wpływy  na  środowisko  (hałas,  zanieczyszczenie  powietrza,  drgania);  (e)  spełnienie  wymogów  niechronionych użytkowników (piesi, rowerzyści, niepełnosprawni)      3.  Kryteria Brd w projektowaniu skrzyżowao : dostrzegalnośd, czytelnośd, kolizyjnośd,  widocznośd, przejezdnośd     4.  Lokalizacja skrzyżowania  (dobra, zła),  kąt skrzyżowania, skrzyżowania wielowlotowe i  redukcja l. wlotów.,  kształtowanie wysokościowe  wlotów na drodze z pierwszeostwem  przejazdu i podporządkowanej .    5.  . Kanalizacja ruchu i jej zasady. Wyspy kanalizujące  dzielące podłużne i trójkątne   i ich  funkcje, kształtowanie wlotów skrzyżowao skanalizowanych    6. Skrzyżowanie z wyspą centralną i jego projektowanie.   7. Ronda:  ronda mini,  ronda małe , duże jedno- i dwupasowe.   Zasady projektowania małych  rond jednopasowych . Dlaczego są bezpieczne     8 . Przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, przystanki kom. miejskiej    9.  Ogólne kryteria wyboru i przesłanki stosowania       B. WĘZŁY  10. Węzeł i jego elementy, klasyfikacja węzłów, przejazdy. Węzły typu WC  11. Najczęściej stosowane węzły typu WA (trąbka, koniczyna) i WB (karo, półkoniczyna)  12. Łącznice węzłów  13. Projektowanie strefy włączania i wyłączania        2      A. Skrzyżowania   Literatura:   a)  „Wytyczne projektowania skrzyżowao ” Warszawa 2001  Wytyczne jako zasady techniczne w zakresie projektowania skrzyżowao drogowych zostały  wprowadzone z dniem 1.08.2001 r. Zarządzeniem Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad  z dnia 12.06.2001.  Zostały opracowane przez Zespół z Katedry Budowy Dróg i Inżynierii  Ruchu Politechniki Krakowskiej       b)  Inżynieria ruchu podręcznik, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności W-wa 2008    Klasyfikacja skrzyżowao  Pod względem liczby wlotów:    trzywlotowe     czterowlotowe     wielowylotowe (tylko skrzyżowania z ruchem okrężnym, ronda)    Pod względem kąta krzyżowania, włączania:    –  trzywlotowe: włączenie typu  T , rozwidlenie typu  Y ,  –  czterowlotowe:  proste typu ┼,  skośne typu  X ( nożyczki),  –   o przesuniętych wlotach (w prawo albo w lewo), zamiast 1 skrzyżowanie o 4 wlotach