Schemat organów administracji publicznej

Notatkę dodano: 20.08.2013,
Pobrań: 24,
Wyświetleń: 352
Podgląd dokumentu

SCHEMAT ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Organy administracji publicznej

Organy administracji rządowej Organy samorządu terytorialnego

Organy centralne Terenowe organy Organy samorządu Organy Organy

administracji rządowej wojewódzkiego powiatu gminy

(Wojewoda) (marszałek woj.) (starosta) (wójt, burmistrz,

prezydent)

Organy Urzędy naczelne centralne

np. Rada np. Prezes GUC,

Ministrów, Prezes GUGiK Min. Finansów

Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu

(wykonuje zadania z zakresu administracji

rządowej w zakresie określonym przez ustawy)

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze