Schemat organów administracji publicznej

Notatkę dodano: 20.08.2013,
Pobrań: 24,
Wyświetleń: 352
Podgląd dokumentu

SCHEMAT ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Organy administracji publicznej
Organy administracji rządowej Organy samorządu terytorialnego
Organy centralne Terenowe organy Organy samorządu Organy Organy
administracji rządowej wojewódzkiego powiatu gminy
(Wojewoda) (marszałek woj.) (starosta) (wójt, burmistrz,
prezydent)
Organy Urzędy naczelne centralne
np. Rada np. Prezes GUC,
Ministrów, Prezes GUGiK Min. Finansów
Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu
(wykonuje zadania z zakresu administracji
rządowej w zakresie określonym przez ustawy)
Samorządowe Kolegium
Odwoławcze