Scharakteryzuj kompetencje Prezydenta RP - omówienie

Notatkę dodano: 17.07.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 116
Podgląd dokumentu

Scharakteryzuj kompetencje Prezydenta RP w zakresie stanowienia prawa

Prezydent posiada bardzo skromne kompetencje prawodawcze:

akty o mocy ustawy

prezydent nie ma możliwości stanowienia takich aktów, chyba, że w okresie stanu wojennego okaże się, że Sejm nie może się zebrać na posiedzenie - wówczas prezydent może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy - wymaga to kontrasygnaty premiera, a po zebraniu się Sejmu - zatwierdzenia tych rozporządzeń

akty podstawowe

rozporządzenia - na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawy i w celu jej wykonania - akty te stanowią źródło prawa powszechnie obowiązującego

zarządzenia - akty o charakterze wewnętrznym - wiążą jedynie jednostki organizacyjnie podległe prezydentowi (przede wszystkim jego kancelarię)

możliwości prezydenta w zakresie kształtowania treści obowiązującego prawa:

prawo inicjatywy ustawodawczej

weto ustawodawcze

prawo zwracania się do TK z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów prawa z Konstytucją

kompetencja do ratyfikowania umów międzynarodowych