Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza

Notatkę dodano: 04.05.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 152
Podgląd dokumentu

Wykład 2 Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza. W jaki sposób negatywnie wpływamy na środowisko? • Ścieki, odpady, emisja do atmosfery • Eksploatacja surowców naturalnych • Awarie, katastrofy Rozwój przemysłu a ochrona środowiska • XVIII/XIX w – wielka rewolucja przemysłowa (gospodarka rabunkowa wobec środowiska) • 1962 – początki ekotoksykologii • XX w. - rozwój strategii ochrony środowiska • pasywna • reaktywna • aktywna • 2007 – program REACH –  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of chemicals  (bezpieczne stosowanie chemikaliów) Rozwój strategii ochrony środowiska. •  W ciągu ostatnich dziesięcioleci drastycznie zmienił się stosunek władz oraz przemysłu do kwestii  ochrony środowiska • W tym czasie wykształciły się  trzy  główne typy  strategii  ochrony środowiska TYP 1  – strategia  pasywnej  ochrony środowiska - polega na przestrzeganiu tylko koniecznych  przepisów o ochronie środowiska, aby nie narazić przedsiębiorstwa na opłaty karne i straty  związane z utratą dobrego wizerunku w otoczeniu. • rozcieńczać i rozpraszać • koncentrować i blokować •  Unikanie, a nie rozwiązywanie problemów TYP 2  - strategie  reaktywnej  ochrony środowiska • Unieszkodliwianie u źródła • Unieszkodliwianie na wylocie (end-of-pipe) • zanieczyszczenia i odpady są zbierane i oczyszczane po zakończeniu procesu  produkcyjnego • systemy oczyszczania na wylocie mogą obejmować oczyszczanie nośników takich jak  woda, powietrze, grunt np. poprzez zastosowanie filtrów TYP 3  - Strategie  aktywnej  ochrony środowiska  Czystsza produkcja • obejmuje zapobieganie zanieczyszczeniom oraz strategie minimalizacji odpadów,  polegające na rozwiązywaniu problemów „u źródła”, co zmniejsza koszty związane z  usuwaniem skutków zanieczyszczeń • to podejście polegające na ciągłym usprawnianiu procesów produkcyjnych, produktów i  usług a nie jednorazowe rozwiązywania lub reagowanie Początki ekotoksykologii (wielkie katastrofy ekologiczne) Początki ekotoksykologii – biomagnifikacja; biokoncentracja; biomagnifikacja; – Clear Lake (Kalifornia) 1950- 1960, ok.20 tys L 30% DDT do jeziora (zwalczanie  muchówek) → ryby → perkozy i inne ptaki drapieżne – masowe wymieranie. Wielkie katastrofy ekologiczne • „Choroba Minamata” lata 1950., Chisso  Corporation →  Hg →  Zatoka Minamata → ryby →  ludzie → ok. 1000 ofiar śmiertelnych! • „ Choroba Itai-Itai ”:1940-1960, Prefektura Toyma → nawadnianie pól ryżowych wodą  zanieczyszczoną  Cd  przez odpady kopalniane →  Cd  w ryżu → ludzie → ciężkie zachorowania