Referat - Zjednoczenie Niemiec

Notatkę dodano: 22.08.2013,
Pobrań: 19,
Wyświetleń: 308
Podgląd dokumentu

Zanim przejdę do kwestii zjednoczenia Niemiec wspomnę o uwarunkowaniach międzynarodowych, które doprowadziły do samego podziału.
Na mocy postanowień traktatu poczdamskiego, z VIII 45, cztery mocarstwa za cel postawiły sobie odbudowe demokratyzacje systemu politycznego w Niemczech, denazyfikacje, czyli uchylenie ustawodawstwa hitlerowskiego, ukaranie zbrodniarzy wojennych, demilitaryzacje, czyli likwidacje przemysłu zbrojeniowego, oraz decentralizacje i dekartelizacje gospodarki niemieckiej. Procesami tymi sterować miała Sojusznicza Rada Kontroli złożona z przedstawicieli 4 mocarstw.
Już wtedy miedzy mocarstwami pojawiły się rozbieżności dotyczące zasadniczych kwestii tj. osądzenia zbrodniarzy hitlerowskich, denazyfikacji, która zdecydowanie sprawniej działała w strefie radzieckiej czy podziału reparacji wojennych; Powyższe rozbieżności, a także zaawansowanie procesu komunizacji strefy radzieckiej, doprowadziły do tego ze wśród mocarstw zachodnich pojawiły się koncepcje połączenia ich stref okupacyjnych. Pierwszym widocznym skutkiem tego procesu było utworzenie Bizonii 1 I `47.
Istotnym jest ze od `47 roku mocarstwa Zachodnie jednoznacznie rezygnowały ze współpracy z ZSSR w administrowaniu Niemcami i otwarcie stwierdzały ze ich celem jest utworzenie separatystycznego państwa niemieckiego, zaniechania dekartelizacji i demilitaryzacji- był to tzw. plan Hoovera z III 47, konferencja w Moskwie
Wtedy, Moskwa widząc ze stopniowo traci wpływ na sprawy niemieckie, na konferencji londyńskiej w XII `47 wysunęła propozycje utworzenia jednego państwa niemieckiego. Został on jednak odrzucony przez Zachód, nie widzący możliwości porozumienia ze Związkiem radzieckim i obawiający się utraty wpływów w nowych zjednoczonych Niemczech.
Od końca 47r. Zaczęto przygotowywać zręby instytucjonalno- prawne nowego państwa zachodnioniemieckiego- Rada Administracyjna jako rząd, dwuizbowy prototyp parlamentu. Tworzenie państwa zachodnioniemieckiego ułatwiła zgoda Francji na utworzenie Trizonii od IV `49 oraz nowo tworzone ponadnarodowe struktury polityczno wojskowe tj. Unia Zachodnia, która stała się forum współpracy państw zachodnich wyłączającym ZSRR
Stopniowe ograniczanie wpływów ZSRR w Niemczech, oraz coraz realniejsze plany utworzenia Niemiec Zachodnich były przyczynami tzw. Kryzysu berlińskiego trwającego w latach 1948-49. Jego symbolem stały się utrudnienia komunikacyjne wprowadzone przez NRD. Kryzys spotęgowało wprowadzenie w Berlinie zachodnim marki zachodnioniemieckiej. Pojawiły się nawet obawy ze kryzys berliński może doprowadzić do III wojny światowej. Zakończyło go porozumienie Malik -Jessup z maja `49 przewidujące obustronne zniesienie ograniczeń komunikacyjnych i gospodarczych w Berlinie.