Referat na temat migracji

Notatkę dodano: 01.05.2013,
Pobrań: 28,
Wyświetleń: 577
Podgląd dokumentu

Problematyka migracji - migracje zewnętrzne Polaków

Przyczyny migracji Przemieszczanie się ludności z miejsca na miejsce jest nieodłączną cechą ludzkości. Migracje zawsze miały związek z ważnymi zdarzeniami i procesami gospodarczymi, społecznymi i politycznymi. Przyczyną przemieszczeń mogła też być potrzeba zdobycia pożywienia, wojny, najazdy czy podboje potrzebne do zajęcia nowych przestrzeni i środków do życia. Społeczne konsekwencje migracji zagranicznych Migracje oddziałują na strukturę ludności w kraju pochodzenia i docelowym. Wpływają na zasoby siły roboczej oraz są wykorzystywane jako element pozytywny lub negatywny w kampaniach wyborczych. Warto zauważyć, że w latach 90. zmieniła się grupa migrantów i charakter migracji. Przedtem częściej wyjeżdżały osoby z dobrą pracą, mobilne zawodowo, które zarobkowy wyjazd za granicę traktowały jako szansę rozwoju po powrocie do kraju. W latach 90. zaczęły wyjeżdżać osoby, które nie odnalazły się w „nowej rzeczywistości”.

Migracje w Polsce (od drugiej połowy XIX w.) Migracje zewnętrzne Polaków rozpoczęły się w XVIII w., w czasie rozbiorów. Czyli miały one podłoże polityczne i były skierowane do krajów Europy zachodniej. Masowa emigracja do Ameryki Północnej również miała charakter polityczny, gdyż wyjeżdżali wtedy uczestnicy Powstania Kościuszkowskiego (1794r.) Możemy wyróżnić 6 fal emigracji z Polski. Od II połowy XIX w. do 1939r. Na przełomie XIX i XX w. rozpoczęły się wyjazdy uboższej części społeczeństwa „za chlebem”. Były one skutkiem m.in. przeludnienia wsi i powolnego rozwoju przemysłu polskiego w latach międzywojennych czyli była to migracja o charakterze zarobkowym.

Lata 1939-1944 - intensywne migracje przez cały okres okupacji hitlerowskiej; migracje miały charakter przymusowy i był ściśle związany z wojną. Lata 1944 - 1980 - intensywne migracje występowały po wojnie, przyczyny to: repatriacja Polaków z ZSRR, wyjazd z Polski ludności pochodzenia niemieckiego na mocy umów rządowych, emigracja ludzi pochodzenia żydowskiego, kolejna wyraźna fala miała miejsce w latach 1977-1981

Lata 80. - miała charakter emigracji politycznej i była związana z brakiem możliwości rozwoju.

Lata 90. - w związku z uznaniem praw obywateli do swobodnego podróżowania i osiedlenia w obcym kraju po roku 1989. Polska wprowadziła politykę pełnej swobody wyjazdów i przyjazdów a w 1991r. podpisała układ w Schengen (?). Początek XXI wieku - przystąpienie Polski do UE w 2004 powoduje otwarcie granic i rynków pracy w wielu krajach europejskich.