Pytania i odpowiedzi na egzamin ustny

Notatkę dodano: 26.04.2013,
Pobrań: 5,
Wyświetleń: 229
Podgląd dokumentu

Wojnicka. Notatka składa się z 20 stron.
PZ ZALICZENIA
Definicja zarządzania Zarządzanie - jest to celowe podejmowanie, przez odpowiednie osoby (kadrę), decyzji i d ziałań prowadzących - dzięki wykorzystaniu posiadanych zasobów - do osiągnięcia złożonych celów w sposób skuteczny i sprawny (racjona lny), lub celowe dysponowanie zasobami . Na zarządzanie składa się Planowanie , Organizowanie , Motywowanie i Kontrolowanie , nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania . Funkcje zarządzania Planowanie: celów
metody realizowania celów
wyników
zasobów
działań
Organizowanie: - struktur
-zespołów
-czynności i działań
-współpracy
Kierowanie ludźmi -przewodzenie
-motywowanie
-komunikowanie
-ocenianie
-reprezentowanie
Kontrolowanie - określenia obszarów i kryteriów kontroli
- określenia standardów i procedur kontroli
wnioski, zalecenia i działania korygujące
Cechy kierownika · solidność i uczciwość, · zdolność uczenia się i wykorzystywania doświadczeń · pracowitość, · silna wewnętrzna motywacja, · duża wyobraźnia, · inteligencja, · zdolność przewidywania, · zdolność adaptacji do zmieniających się warunków, · zdolność podejmowania szybkich decyzji i działań, · skoncentrowanie na działaniach i osiąganych rezultatach, · łatwość komunikowania się z ludźmi i umiejętność kontaktowania się z nimi, · umiejętność pokonywania trudności, · odwaga i energia, w tym gotowość do ryzyka, · duży realizm i sprawność · dużą aktywnością we wszystkich działaniach, jakie podejmuje · inicjatywą w podejmowaniu różnych działań i poszukiwaniu sposobów ich wykonywania · trudnością podejmowanych decyzji i zdolnością do ponoszenia ryzyka.
Poglądy szkół klasycznych zarządzania: naukowe zarządzania (Ford, Taylor), nurt administracyjny (Fayol, Weber) szkoła behawioralna (Maslow, McGregor, Munsterberg) To jest w tej od niej prezentacji nie chce mi się tego kopiować
Biznes Plan -zestaw dokumentów (założeń, analiz i prognoz), w których w oparciu o ocenę sytuacji finansowo-strategicznej przedsiębiorstwa, lub na podstawie prognozy, oraz historycznych danych zawarto prognozę celów przedsiębiorstwa oraz sposób ich realizacji. Prognozy i założenia uwzględniają wachlarz istniejących uwarunkowań natury
-Przewodnik dla działań strategicznych i operacyjnych firmy;
-pozwala zidentyfikować słabe i silne strony działalności gospodarczej;
-najczęściej obejmuje on działalność bieżącą oraz dodatkowo okres od 3 do 5 lat w przyszłość.