Psychopatologia emocji

Notatkę dodano: 20.05.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 181
Podgląd dokumentu

Psychopatologia emocji Emocje - stosunek podmiotu do dowolnego przedmiotu (w tym samego podmiotu). Wpływają na gotowość podmiotu do działania. Uczucia - tzw. „emocje wyższe”, właściwe człowiekowi. Stan emocjonalny - pojęcie szersze, obejmujące różne rodzaje emocji (np. nastrój, wzruszenie, afekt).

Wpływ emocji na działanie organizmu:

emocje STENICZNE - zwiększają gotowość organizmu do działania (np. gniew)

emocje ASTENICZNE - zmniejszają lub likwidują gotowość do działania

Cechy emocji /7/: TREŚĆ - odróżnia poszczególne emocje. ZNAK - emocje mogą być dodatnie lub ujemne, emocje dodatnie skłaniają do podtrzymania ich źródła, ujemne - do jego likwidacji. SIŁA - jedną z głównych cech emocji, silne emocje zwykle obniżają zdolności poznawcze (dlatego zmniejszają zdolność do logicznego myślenia). Silnym emocjom towarzyszy zwykle (nie zawsze dostrzegany) silny odczyn wegetatywny. TRWAŁOŚĆ - okres utrzymywania się emocji. GŁĘBOKOŚĆ - określa wartość motywacyjną emocji. Głębokość jest największą w emocjach związanych z ideami nadwartościowymi. EKSPRESJA - zewnętrzny wyraz stanu emocjonalnego, przejawia się w gestach, mimice, oznakach fizjologicznych. PRZEDMIOT emocji.

Podział ewolucyjny:

związane z popędami

emocje wyższe (zintelektualizowane)

Podział klasyczny: NASTROJE WZRUSZENIA AFEKTY NASTROJE - to stany emocjonalne o:

małym natężeniu

długim okresie trwania

czasem mogą być bezprzedmiotowe (np. pojawiające się spontanicznie uczucie przygnębienia)

szczególnie silne nastroje występują w zespołach depresyjnych i maniakalnych

przyczyną mogą być również zmiany organiczne (np. hipoglikemia lub zaburzenia jelitowe) lub drobna przykrość poprzedzająca obniżenie nastroju WZRUSZENIA - są to stany o:

dużym natężeniu

nagłym początku

krótkim czasie trwania

często wywołujące objawy wegetatywne

wpływające na obniżenie funkcji poznawczych (np. gniew, strach, radość).

AFEKTY - są to stany o:

nagłym początku

dużym natężeniu (silniejsze od wzruszeń)

wywołujące objawy wegetatywne

wpływające ujemnie na procesy poznawcze

krótkim czasie trwania

występowanie ZNUŻENIA po ustąpieniu afektu.

Zaburzenia emocjonalne: Afekt patologiczny - cechy:

nagły początek (np. reakcja na bodziec)

siła nieproporcjonalna do bodźca wywołującego