Psychologia społeczna a problemy społeczne - wykład

Notatkę dodano: 29.05.2013,
Pobrań: 6,
Wyświetleń: 92
Podgląd dokumentu

Psychologia spo ł eczna a problemy spo ł eczne Na podstawie dotychczasowych rozważań psychologię społeczną możemy zdefiniować

jako naukowe badanie wpływu społecznego. Oddziaływanie takie można najlepiej zrozumieć,

badając podstawowe motywy, które wpływają na formowane przez ludzi subiektywne obrazy

ich otoczenia.

Możesz zapytać, dlaczego chcemy zrozumieć przede wszystkim wpływ społeczny. Kto

o to dba? I jaka to różnica, czy źródła zachowania tkwią w pragnieniu, by być adekwatnym, czy

też w pragnieniu podtrzymania samooceny? Istnieje kilka odpowiedzi na te pytania. Najprostsza

odpowiedź brzmi: ponieważ jesteśmy ciekawi. Psychologów społecznych fascynuje zachowanie

społeczne ludzi i chcą je zrozumieć możliwie najgłębiej. W jakimś sensie wszyscy jesteśmy

psychologami społecznymi. Wszyscy żyjemy w otoczeniu innych i wszyscy jesteśmy ciekawi

tego, w odniesieniu do jakich spraw i w jaki sposób poddajemy się wpływowi, dlaczego

zakochujemy się w pewnych ludziach, innych nie lubimy, a wobec jeszcze innych jesteśmy

obojętni.

Wielu psychologów społecznych ma swoje odmienne powody do badania przyczyn

zachowania społecznego — głównie jednak jest to dążenie do ułatwienia rozwiązywania

problemów społecznych. Już od samego początku istnienia swej młodej nauki psychologowie

społeczni byli żywo zainteresowani takimi problemami społecznymi, jak redukowanie wrogości

i uprzedzeń oraz wzmacnianie altruizmu i wspaniałomyślności. Obecnie kontynuują oni tę

tradycję i rozszerzają obszary swych zainteresowań, włączając takie zagadnienia, jak:

świadomość ekologiczna (dążenie, by skłonić ludzi do ochrony bogactw naturalnych, takich jak

woda i energia); bezpieczne uprawianie seksu po to, by zredukować rozprzestrzenianie się

AIDS; związki między przemocą w telewizji a przemocą stosowaną przez widzów; efektywne

strategie negocjacyjne umożliwiające redukowanie konfliktów międzynarodowych; pomoc

ludziom w przystosowaniu się do zmian zachodzących w ich życiu, np. związanych z podjęciem

studiów lub ze śmiercią ukochanej osoby (Harris, 1986).

Zdolność do zrozumienia i wyjaśnienia złożonych i zaburzonych zachowań społecznych

wiąże się z postulatem ich zmiany. Na przykład, gdy rząd zaczyna poważnie traktować epidemię

AIDS, to podejmuje kampanię reklamową, która ma przestraszyć ludzi po to, by zaczęli

uprawiać bezpieczniejszy seks. Wydaje się to zgodne ze zdrowym rozsądkiem: jeżeli chcesz

skłonić kogoś do zrobienia czegoś, czego zwykle nie robi, to dlaczego by go nie przerazić?

Nie jest to oczywiście zły pomysł. Jak zobaczymy w kolejnych rozdziałach, istnieje wiele